Ulvikseminaret 2022

En rekke faglige aktiviteter over to dager, knyttet til ulike steder i Ulvik. Dette var også forskergruppen Matecsus’ første møte med professor II Arild Berg.

Først inviterte forskergruppeleder Aslaug Nyrnes til Kritle, og en faglig økt med ny arkitektur i vestlandslandskap som omdreiningspunkt. Tekst for dagen: «Den poetiske forståelsesformen». I Øye og hånd. Essays, av Christian Nordberg-Schulz (1997).

Dagen etter inviterte Ingvard Bråten til gården Lindebrekke, en gård som omtales tilbake til 1312. Navnet kommer fra trenavnet lind og brekke (bakke). Etter at gården hadde ligget øde siden Svartedauen ble det på 1500-tallet tatt opp igjen gårdsdrift her. De foreløpig siste som har vært fastboende på gården bodde her fram til 1993. Gårdstunet består av åtte hus, i tillegg er her en støl og en husmannsplass.

Lindebrekke var utgangspunkt for en utforskning av stedet, tingene og håndverket. Tekst for dagen: Utdrag fra  Her : et bidrag til stedets filosofi. Kapittel 2. «Formingen av stedet», Anniken Greve (1998).

Seminaret ble avsluttet på Haugesenteret med omvisning og foredrag. Her dreide det arkitektoniske seg om ombygging av eksisterende bygninger samt utstillingsdesign. Vi fikk også et innblikk i arbeidet med Hauges dagbøker, ved Øystein Hide, en utforskning av tekster med et tydelig tilbakepek til Aslaug Nyrnes’ Det (ny)norske menneske (Nyrnes, 1985).