K&H i UH – Nettverkskonferansen 2023

Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i universitets- og høgskolesektoren (KHUH) fyller 10 år i 2023. Jubileumsåret ble innledet med jubileumskonferanse, vertskap ved OsloMet, (22.) 23.- 24. januar 2023.

Tema for jubileumskonferansen var Fortid, nåtid og framtid – lærerutdanning i formgiving, kunst og håndverk, noe som også er tittelen på jubileumstiddsskriftet, en utgave av FormAkademisk. Her er forskergruppen Matecsus godt representert, med Ingvard Bråten og Bente Skjelbred i redaksjonen. Skjelbred har også med en artikkel, skrevet med Jorunn Borgen: Formingsforskning i en ny tid? En undersøkelse om formingsforskning, kunnskapsutvikling og endring i faget Kunst og håndverk. Videre har Åse Kvalbein, skrevet Leire og keramikk i norske læreplaner i perioden 1922 til 2020, sammen med  Erik G. Småland. Til slutt kommer Jon Hoem og Gro Eide med artikkelen Utvidet virkelighet i bøker for barn – «Augmented Reality» og analoge bøker. Selvsagt er det også mye annet interessant å lese i jubileumstiddsskriftet.

Matecsus stilte mannsterke (mer korrekt: kvinnesterke) til årets konferanse. Det betyr en rekke faglige innlegg, praksisfortellinger og postere:

 • Bente Skjelbred og Jorunn Borgen, og Jon Hoem og Gro Eide (presentasjonen her), og Åse Kvalbein presenterte sine respektive artikler. 
 • Racel Huglen (pf) – Teikne med tråd
 • Arild Berg  – Kunsternisk utviklingsarbeid fra installasjon til visuell og litterær collage
 • Jon Hoem – “Hvis jeg var en maler…” – visuelle møter med kunstig intelligens
 • Ingrid Skarprud – Vandrestav
 • Anne Guro Antun (pf) – «Begynneropplæring» – hvordan bygge faglig og didaktisk kunnskap?
 • Arnhild Stenersen og Ingvild Digranes – Praksisrelevans i GLU i Kunst og håndverk (PiGLU KH)
 • Gunhild Lien (pf) Hidden truth – Immigrant Memoir 
 • Liv Mildrid Gjernes (pf) – Dialog med landskap
 • Irene Eknes (poster) – Spor av erindring i ein maleprosess
 • Åse Kvalbein og Reienes (poster) – En visuell presentasjon av det kunstpedagogisk utviklingsarbeidet «Leire og keramikk i skolen, en håndbok for studenter og lærere».
 • Ingrid Skarprud og Jon Hoem (digital poster – bilde)  – Sanke, samle og fortelle – representasjoner av sted og tid

Etter konferansen rundet vi av med en faglgig og sosial samling i atelieet til Arild Berg, Arild viste litt om hvordan han arbeider med keramikk og vi  fill luftet noen faglige tanker om fortid og fremtid.

Tre installasjoner under Småspill / Festspillene 2022

HVL og Festspillene i Bergen begynte samarbeidet Småspill i 2021, og utvider dette i år. Flere fra Matecsus er i sving under årets festspill. Tre prosjekter utforsker på ulike måter det haptiske – sammenhenger mellom det taktile (knyttet til berøringssansen) og det kinestetiske (knyttet til kroppens bevegelse), samt samspill med lyd. 

LeiKre – leik med leire – er utviklet av ​Gro Merete Eide og Ingrid Skarprud. Her vil publikum kunne teste dreieskiven og kjenne hvordan leiren føles i hendene. Når eksperimentering er over, er det lov å slenge leiren i veggen!  De fysiske sporene utvikler seg etter hvert til en felles installasjon – «Action clay!».

LeiKre er utviklet med studenter på Barnehagelærarutdanningen med vekt på Kunst, kultur og kreativitet.

Aquafoni er en symfonisk lydinstallasjon, der publikum kan flytte og plassere en rekke vesner («aquafonikere») og dermed styre et komplekst lydbilde. Vesnene er inspirert av livet under vann og laget av  tredjeårsstudenter ved grunnskolelærerutdanningene under veiledning av Marie Skreden. 

Lydbildene spilles av via en sentralt plassert høyttalersøyle som sender ut lyder avhengig av hvor aquafonikerne blir plassert. Gjennom å interagere med aquafonikerne kan publikum dermed spille på og i et lydlandskap som følger vannets ferd fra fjell til fjord.

Jon Hoem har fiklet med lyder og diverse byggerier, og utviklet konseptet. Johannes Ringheim ved Medielab har ansvaret for utviklingen av teknikken.

Auditomosjon er en gjenvisitt med installasjonen utviklet for Småspill / Festspillene i 2021. I år spilles den imidlertid ut for fullt, uten coronarestriksjoner.

Auditomosjon består av store lydskapninger, i ulike former og farger. Hver av skapningene har sin egen grunnlyd, og skapningene endrer lyder når du flytter og vender på de. Her kan du i tillegg gi skapningene en god klem og kjenne på vibrasjonene fra lydene.

Auditomosjon er utviklet av Jon Hoem og Johannes Ringheim. Utforming og søm er gjort av Ragnhild Enger.

Auditomosjon og Aquafoni dermed to lydverk som lar publikum påvirke et lydlandskap på ganske forskjellige måter. I tilfelle Auditomosjon er høyttalerne distribuert og kan flyttes på. I Aquafoni er høyttalerne plassert sentralt, men påvirkes av hvordan publikum flytter objektene.

Alle de tre installasjonene kan oppleves i Bergen den 29. og 30. mai. Auditomosjon kan deretter oppleves på Stord den 31. mai og Sogndal 2. juni. Gratis adgang!
Det foregår også mye annet spennende under Småspill disse dagene.