Om FoU prosjektet

Informasjon om kunstprosjektet mellom

Kunstprosjektet mellom er eit samarbeidsprosjekt mellom to høgskulelektorar og fem ungdomskulelærarar i kunst og handverk. Prosjektet er eit kunstnarisk utviklingsarbeid – som har fokus på sosial samhandling og medskaping i kreative prosessar med grafiske formuttrykk.
Utstillinga/installasjonen var ein del av sideprogrammet under HIT (Haugesund Internasjonale Tresnitt) – og AVTRYKK-festivalen 2019.

https://www.hitfestival.no/sideprogram-1

 

Kven er me?

Katrine Borgenvik er kunstnar og grafikar, samt høgskulelektor i kunst og handverk. Charlotte Tvedte er òg høgskulelektor i kunst og handverk, og har lang erfaring med kunst- og kulturformidling og utvikling av tverrfaglege kunstprosjekt i skulen. Saman arbeidar me til dagleg på Høgskulen på Vestlandet, kampus Stord.

Me inviterte kunst og handverkslærarar på ungdomstrinnet i Haugesund kommune til å delta i  prosjektet som medskaparar. Fem kunst og handverkslærarar ønskte å delta; Aleksander Aursland, Sara Mari Aaholm, Sonja Bjordal, Tone Louise Leirvik og Signe Norbotten. Saman representerar dei tre ulike ungdomsskular og har lang erfaring i frå praksisfeltet.

Målet med å invitere lærarar med inn i prosjektet som medskaparar, har vore å etablera og styrka eit fagfellesskap i kunst og handverksfaget – der ein saman kan utvikle og utforske fagdidaktikken.