Prosessen

Kollektive estetiske læreprosessar:

Kunstprosjektet blei designet etter – og satt i scene etter Austring & Sørensen (2006:179​) sin grunnmodell for kollektive estetiske læreprosesser 

 

 1. IMPULS
  «HIT og AVTRYKK tar med seg hver sine ambisjoner inn i festivalprosjektet. Det overordnede temaet for AVTRYKK er «tilgjengeliggjøringens kunst». AVTRYKK vil se på hvordan vi kan gjøre samtidskunsten tilgjengelig for folk flest, og ønsker en folkefest i Haugesund sentrum der publikum inviteres med i spennende og underholdende kunstformidling. HIT vil arbeide for å øke kunnskapen om og interessen for høytrykket som kunstform, og utforske mulighetene som ligger i denne uttrykksformen. AVTRYKK er en festival som kun finner sted én gang, mens HIT skal videreføres og slik bli et fast innslag i Haugesunds kulturliv.»

  https://www.hitfestival.no/omhitogavtrykk»

  Denne opne invitasjonen om å delta i HIT og AVTRYKKfestivalen, var det som satte i gang vår (Charlotte Tvedte og Katrine Borgenvik) uttrykksimpuls. Me designa rammene for kunstprosjektet «mellom» og inviterte med oss kunst og handverkslærarar i Haugesund som medskaparar i prosjektet. Invitasjonen vart starten på deira prosess.

 2. OPPTAKT
  Å skape eit felles fokus – som utgangspunkt for den skapande prosessen​.

  Vår første møte med medskaparane var ei felles byvandring i Haugesund, der me brukt kamera som skisseverktøy. 
  «Byvandringen ga oss mulighet til å bli kjent med de vi skulle samarbeide med, men mest av alt var det en innføring i prosjektet, tankene bak, prosessen vi skulle inn i ble tydeligere, den historiske konteksten ble koblet på og vi begynte å se det vi til vanlig kanskje vil oppfatte som «stygt» i bybildet med nye øyne. For min del var det en veldig givende del av prosessen.» Medskapar «Raud»
 1. EKSPERIMENTERING
  Utforsking, skisser og foreløpige uttrykk​.

  Fotografia er blitt bearbeida til ulike fragment og tatt med inn i verkstaden. Me har saman utforska grafiske formuttrykk gjennom tresnitt og me har lekt med fargar og komposisjonar med utgangspunkt i byens proporsjonar.

 1. UTVEKSLING
  Midtvegs i prosessen – arbeida som er undervegs, blir lagt fram internt for dei andre deltakarane i gruppa for gjensidig inspirasjon​.Me finn her teorien og modellen om den estetiske fordobling (Austring & Sørensen, 2006, Szatkowski, 1985) som relevant, for å seie noko om det som oppstod i møtet mellom oss deltakarar. Me fann at utforskinga vår komplementerte kvarandre og ny innsikt om kollektive estetiske prosessar, teknikk og uttrykksmoglegheiter vaks fram under samskapinga mot ein felles installasjon.
 1. FORDJUPNING
  Ferdigstilling av produkt gjennom ein fokusert medieringsprosess.

  «Det var deilig å bruke lang tid på noko, og å slippe å tenke at det må være enkelt nok, slik at elevane kan klare det»
  Medskapar «Gul»
 1. PRESENTASJON
  Produkta blir presentert for og kommuniserer med eit eksternt publikum

  Val av utstillingsrom heng saman med tema for prosjektet, samtidig har utstillingsrommet og vore med på å forma den kreative prosessen frå ide til ferdig utstilling- både med tanke på materialval og utforming av utstillinga/installasjon.


  Fleire bilde og film frå utstillinga finn du under fana utstilling.
  1. EVALUERING
   I tillegg til å diskutere prosjektet når me var samla i verkstaden, samla me inn skriftlege evalueringa av medskaparane i etterkant av prosjektet.

   «Ettersom me ikkje får nokon form for vidareutdanning innanfor faget kunst og handverk synes eg dette var ein fin moglegheit til å lære noko nytt og lærerikt for min undervisning i skulen»
   Medskapar «Blå»

 

Til toppen