Undervisningsfilmer i nabospråk/grannspråk/nabosprog

Vår faste illustratør, Allan van Hansen, har laget logo til prosjektet

Gjennom tre år utvikler vi undervisningsfilmer til nabospråksundervisning i Danmark, Norge og Sverige. Filmene skal inneholde fagstoff som inngår i morsmålsfagene i de tre landene, der læreren kan velge å få innholdet instruert på et av de tre ulike språkene. Vi har laget tre modeller som handler om noveller. Disse ble vist første gang på konferansen «Det nordiske klasserommet», i København i november 2018.

Tilbakemeldingene vi fikk der tar vi med oss videre. Nå utfordrer vi lærerstudenter i Stockholm, Bergen og København til å utvikle nye filmer basert på vår modell.

Gruppen består av:

John Renneberg, Trekronerskolen (dk)

Marie Fink, Global House (dk)

Nils Larsson, Stockholms universitet (se)

Ellen Birgitte Johnsrud, Høgskulen på Vestlandet (no)

Prosjektet er finansiert av Nordplus Nordens sprog, samt den enkelte medarbeiders arbeidssted.