NaChiLitCul referred to in Prosa

In an essay about alternativ animal stories Ida Skjelderup notes that «De fire bøkene er eksempler på sakprosa for barn som alle byr på nye og eksperimentelle måter å formidle kunnskap om natur på. Forfatterne presenterer stoffet på en sånn måte at det nok vil vekke fascinasjon og nysgjerrighet og slik sett bidra til at barna får et nærere forhold til dyr og planter, og igjen kanskje bidra til større interesse for miljøsaken. Forskerne som jobber med prosjektet «Nature in Children’s Literature – Shaping children’s environmental awareness» ved Høgskolen i Bergen, har pekt på at dette ikke alltid har vært tilfellet: Ofte har barnelitterære naturfremstillinger vært så idylliserte at de dyrene og plantene vi omgir oss med i det daglige, blir uinteressante i forhold og noe vi glemmer å verdsette og ta vare på.»

Legg igjen en kommentar