Norsk Pedagogisk Tidsskrift: Invitasjon til temanummer om bærekraft og livsmestring

Vi ønsker med dette å invitere deg/deres fagmiljø til å skrive artikkel til et temanummer av Norsk Pedagogisk Tidsskrift om bærekraft og livsmestring. Norsk Pedagogisk Tidsskrift er et nivå 1 tidsskrift og temanummeret om bærekraft og livsmestring er planlagt publisert i nummer 3/2020.

 

Redaktører:
Nina Goga (gjesteredaktør) og Merethe Roos (ansvarlig redaktør)

Kontekst

Høsten 2020 tas en ny læreplan i bruk i norsk skole. Et særtrekk ved denne læreplanen er innføringen av tre tverrfaglige temaer som tar utgangspunkt i aktuelle samfunnsutfordringer. Blant disse finner vi bærekraftig utvikling og livsmestring. Mens temaet bærekraftig utvikling handler om å legge til rette for at elevene kan forstå grunnleggende dilemmaer og utviklingstrekk i samfunnet og hvordan disse kan håndteres, dreier temaet livsmestring seg om at elevene lærer å håndtere medgang og motgang og personlige og praktiske utfordringer på en best mulig måte. I det kommende temanummeret av Norsk Pedagogisk Tidsskrift ønsker vi en bred tilnærming til disse temaene i form av artikler som belyser didaktiske, empiriske og teoretiske utfordringer. Vi ser for oss artikler som skriver fram nye betydninger på disse områdene og ønsker særlig velkommen tekster som belyser temaene bærekraftig utvikling og livsmestring i en skole- og lærerutdanningskontekst.

Frister

15.09.19:        Frist for å sende inn kort sammendrag/skisse/abstract. Sammendraget sendes til: nina.goga@hvl.no med kopi til merethe.npt@gmail.com

15.10.19:         Frist for tilbakemelding fra redaktørene på innsendt sammendrag.

15.02.20:     Frist for å sende inn ferdig artikkel. Artiklene sendes deretter til fagfellevurdering.

01.05.20:        Frist for tilbakemelding til forfatterne; vurderinger fra fagfeller samt redaksjonelle kommentarer.

15.06.20:      Frist for å sende inn ferdig, revidert artikkel.

20.08.20:        Manus sendes til språkvask

Medio oktober 2020:            Nummeret foreligger

Forfatterveiledning

Omfanget av hver artikkel i temanummeret skal være maksimalt på ca. 35 000 tegn inkludert mellomrom og litteraturliste. Artikkelen skrives på norsk, dansk eller svensk. En detaljert forfatterveiledning finnes på idunn.no: http://www.idunn.no/ts/npt

Bruk Times New Roman 12 pkt. Linjeavstand 1 ½.

Side 1: Forfatternavn, arbeidsadresse, tlf. dagtid, e-postadresse.

Side 2: Start med tittelen på artikkelen og en ingress på ca. 75 ord. Eventuelle tabeller og figurer skal nummereres og legges ved som egne dokument. Marker i teksten hvor de skal inn. Eventuelle noter skal nummereres fortløpende. NPT bruker bare sluttnoter. Sitat skal ha 10 pkt. skrift (ikke kursiv).

Dersom en artikkel er funnet publiseringsverdig, men ikke blir ferdigstilt innen fristen for dette nummeret, vil den ikke kunne komme med i temanummeret. Dersom forfatteren ønsker det kan artikkelen imidlertid vurderes for publisering i et senere nummer av Norsk Pedagogisk Tidsskrift.

 

Vi ser fram til å høre fra dere!

 

Beste hilsen

Nina Goga og Merethe Roos

Bergen 25.06.2019

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.