Third Workshop of the Ecocritical Network for Scandinavian Studies: Environmental Change in Nordic Fiction

In the current climate of a global ecological crisis, visions and representations of the Nordic environment are undergoing a swift change. Traditionally, imagery of the Nordic and Arctic areas has been heavily influenced by the national Romantic ideas of purity and pristine wilderness, which still inform our common notions about the Northern nature. In recent […]

New article by Sæle, Hallås, Aadland: Et retroperspektiv på lærerstudenters friluftsliv og naturopphold i skole og fritid – et antroposentrisk fremfor et økosentrisk natursyn

The article discusses which view of nature five students express, according to their stay in nature in early childhood, leisure time and schooling. The discussion is based on a survey conducted as a part of a master’s degree at a Norwegian university college. The findings are discussed in light of the matrix The Nature in […]

New article by Bjørg Oddrun Hallås, Eli Kristin Aadland and Tom Lund: Oppfatninger av natur i planverkene for kroppsøving og mat og helse i femårige grunnskolelærerutdanninger

Read article https://www.journals.uio.no/index.php/adno/article/view/6097/5910 Artikkelen tar utgangspunkt i at bærekraftig utvikling er vedtatt som tverrfaglig tema i norsk skole (grunnopplæringen) og i de femårige grunnskolelærerutdanningene. Som lærerutdannere og skoleforskere tilknyttet forskergruppen Nature in Children’s Literature and Culture, ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), er vi opptatt av miljødebatten og oppfatninger av natur i planverkene for de femårige […]

Call for papers til K&K 130: Stranden

K&K inviterer til å sende inn artikler som drøfter stranden som kulturelt topos, konsept og sted i og forbi de opptrukne bildene det vises til i anslaget, både konstanter og variasjoner. De følgende spørsmål peker på noen av de problemer og emner vi kunne tenke oss å få belyst i nummerets bidrag. Hvilke kulturelle uttrykk […]

CfP POETRY AND SUSTAINABILITY IN EDUCATION

This call for papers welcomes current curriculum shifts in which education for sustainable learning—ESD— is becoming an overarching link between disciplines rather than a subordinate pursuit in education. Scholars and lovers of poetry can attest to how it sustains us in our lifelong learning, including our emotional, creative, linguistic, communicative, and analytical development. The concept […]

Hva skal vi svare våre barn?

Torsdag 24.januar foreleste Arne Johan Vetlesen om dette spørsmålet. Hør forelesningen her. Aslaug Nyrnes åpnet forelesningen med følgende påminning: Kjære tilhøyrarar! Studentar, tilsette, gjester elles. Unge i Norge har hatt «griseflaks» ved å vere født inn i eit av verdas rikaste og beste land å bu i, skriv Arne Johan Vetlesen.  Men sjølv i dette […]