Call for papers til K&K 130: Stranden

K&K inviterer til å sende inn artikler som drøfter stranden som kulturelt topos, konsept og sted i og forbi de opptrukne bildene det vises til i anslaget, både konstanter og variasjoner. De følgende spørsmål peker på noen av de problemer og emner vi kunne tenke oss å få belyst i nummerets bidrag. Hvilke kulturelle uttrykk […]

CfP POETRY AND SUSTAINABILITY IN EDUCATION

This call for papers welcomes current curriculum shifts in which education for sustainable learning—ESD— is becoming an overarching link between disciplines rather than a subordinate pursuit in education. Scholars and lovers of poetry can attest to how it sustains us in our lifelong learning, including our emotional, creative, linguistic, communicative, and analytical development. The concept […]

Hva skal vi svare våre barn?

Torsdag 24.januar foreleste Arne Johan Vetlesen om dette spørsmålet. Hør forelesningen her. Aslaug Nyrnes åpnet forelesningen med følgende påminning: Kjære tilhøyrarar! Studentar, tilsette, gjester elles. Unge i Norge har hatt «griseflaks» ved å vere født inn i eit av verdas rikaste og beste land å bu i, skriv Arne Johan Vetlesen.  Men sjølv i dette […]