IPCC – Sixth Assessment Report

The Working Group I contribution to the Sixth Assessment Report, Climate Change 2021:
The Physical Science Basis
is now out.  The report addresses the most up-to-date physical understanding of the climate system and climate change, bringing together the latest advances in climate science, and combining multiple lines of evidence from paleoclimate, observations, process understanding, and global and regional climate simulations.

Read the report: https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar6/

NaChiLitCul referred to in Prosa

In an essay about alternativ animal stories Ida Skjelderup notes that «De fire bøkene er eksempler på sakprosa for barn som alle byr på nye og eksperimentelle måter å formidle kunnskap om natur på. Forfatterne presenterer stoffet på en sånn måte at det nok vil vekke fascinasjon og nysgjerrighet og slik sett bidra til at barna får et nærere forhold til dyr og planter, og igjen kanskje bidra til større interesse for miljøsaken. Forskerne som jobber med prosjektet «Nature in Children’s Literature – Shaping children’s environmental awareness» ved Høgskolen i Bergen, har pekt på at dette ikke alltid har vært tilfellet: Ofte har barnelitterære naturfremstillinger vært så idylliserte at de dyrene og plantene vi omgir oss med i det daglige, blir uinteressante i forhold og noe vi glemmer å verdsette og ta vare på.»

Representations of Nature in Nominated Nordic Children’s Literature

The project studies all nominated children’s book to “Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris” in 2016.

The analytical tool is grounded on ecocriticism, green humanities and studies in environmental literature. In addition, all the nominated books will be explored through the NaChiLit-matrix.

Nina Goga will be the main researchers, but also bachelor and master students will contribute to the project with their own BA and MA thesis.