NaChiLitCul referred to in Prosa

In an essay about alternativ animal stories Ida Skjelderup notes that «De fire bøkene er eksempler på sakprosa for barn som alle byr på nye og eksperimentelle måter å formidle kunnskap om natur på. Forfatterne presenterer stoffet på en sånn måte at det nok vil vekke fascinasjon og nysgjerrighet og slik sett bidra til at […]

Representations of Nature in Nominated Nordic Children’s Literature

The project studies all nominated children’s book to “Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris” in 2016. The analytical tool is grounded on ecocriticism, green humanities and studies in environmental literature. In addition, all the nominated books will be explored through the NaChiLit-matrix. Nina Goga will be the main researchers, but also bachelor and master students will […]