Forside

Velkommen til radiografutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet sin praksishjemmeside. Dere vil her finne informasjon om radiografstudenter ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) sine praksisstudier. Radiografstudentene har praksis i alle 3 studieår, totalt 60 studiepoeng. Informasjonene er delt i 3 hovedgrupper som er student, praksissteder og veileder. Student inneholder informasjon til student fra HVL, Praksissteder er informasjon til student fra praksisavdelingene og Veileder inneholder informasjon til veiledere i praksis fra HVL. Siden er utarbeidet i et samarbeidsprosjekt mellom HVL og Helse Bergen. Prosjektgruppen har bestått av, ansatte ved Bryst diagnostisk senter, ansatte ved Senter for nukleærmedisin og PET, studenter og faglig ansatte ved HVL, bachelor i radiografi. Her kan du høre erfaringer fra student og veileder i praksis