Røntgenavdelinga Voss sjukehus

Foto Helse Bergen

Åpningstider: 08.00-15.30 kvardager.

Radiograf på vakt 15.30-21.00 kvardager.

Heimevakt på natt.

Voss Sjukehus er elles eit akuttsjukehus med døgnberedskap. Røntgenavdelinga er ope i helgene, med aktiv vakt og heimevakt.

Studentansvarleg: Kjerstin Solstad Finne og Kari Pettersborg

Kontakt avdelinga på tlf. 56533870

Kven er vi?
På røntgenavdelinga er me 11 radiografar, 1 hjelpepleier, 4 merkantile og 2 faste radiologar.

Dei vanlegaste undersøkingane ved avdelinga:
• Skjelettundersøkingar
• Ultralyd
• Alle typar CT
• MR

Avdelinga har disse rommane:
• LAB 1: Røntgenlab, Decotron Adora DRFI. Ny i 2017.
• LAB 2: Gjennomlysningslab, Toshiba Ultimax. Ny i 2011.
• LAB 3: Decotron Triathlon T3. Ny i 2018.
• LAB 4: Ultralyd, GE. Ny i 2015.
• LAB 5: CT, Phillips Brilliance 64. Ny i 2011.
• LAB 6: MR, Siemens Aeara 1,5T. Ny i 2011.
• Mobilt røntgenapparat: Decotron M1. Nytt i 2018.

Voss Sjukehus er ein klinikk under Haukeland Universitetssjukehus i Helse Bergen. AGFA ris/pacs-løysing (fram til hausten 2019).