Seksjon for barn og ungdom, HUS

Marie Joys’ Hus. Radiologisk avdeling – seksjon for barn og ungdom holder til i sørenden av husets underetasje.
Foto: Haukeland Universitetssykehus

 

Åpningstid: 07.30-15.00 hverdager
Studentansvarlig: Seksjonsleder Else-Gunn Fjell,  tlf. 55 97 77 01.

Hvem er vi?

Avdelingen består av ca. 18 ansatte – jevnt fordelt på radiografer, radiologer og merkantile. Vi håper å vise dere en spennende avdeling satt sammen av hyggelige og faglig kompetente medarbeidere.

Hva gjør vi?

Hos oss utføres fluoroskopi-, ultralyd og konvensjonelle røntgenundersøkelser.

De vanligste undersøkelsene ved avdelingen:

 • Rtg. Thorax
 • Div. ortopedi
 • Miksjonscystografi

Avdelingen har disse rommene:

Pasienten

Vi har daglig en arbeidsliste med polikliniske pasienter som skal inn for kontroll eller utredning av diverse tilstander. I tillegg har vi ØH-drift fra huset.
Våre pasienter er i all hovedsak barn og unge fra de helt nyfødte og opp til 18 år.
Vi skal opptre korrekt og profesjonelt, vise empati, sympati og kunnskap slik at våre pasienter og deres pårørende føler seg godt ivaretatt.

Hva forventer vi at du har forberedt deg på?

Før praksis:

 • Pensum
 • Repetert forelesning om pediatrisk radiografi og strålebruk på barn
 • Repetert prosedyre for steril kateterisering
 • Satt deg inn i Helse Bergen sine retningslinjer for hygiene
 • Gjennomført obligatoriske e-læringskurs for Helse Bergen, Læringsportalen.noHva forventer vi av deg som student?

I praksis:

 • Levere statusrapport og vurderingsskjema til veileder første praksisdag.
 • Være forberedt til praksis
 • Vise initiativ og positivitet
 • Være lærevillig og veiledbar
 • Ha respekt for oss og våre pasienter
 • Moderat privat mobil og nettbruk
 • Kunne gjennomføre minst 4 konvensjonelle røntgenundersøkelser (thorax, bekken, knær og ankler)

Linker