Aleris Røntgen Stavanger

Foto: Hilde Klogh

 

Åpningstid: 07.30-21.00 hverdager, fredag 07.30-19.00
Studentansvarlig: Radiograf Tina Hallan
Leder Hilde Klogh

Hvem er vi?
Avdelingen består av mange yrkesgrupper: radiografer, radiologer og merkantilt personell. Totalt er vi ca 20 ansatte. Vi håper å vise dere en spennende avdeling satt sammen av hyggelige og faglig kompetente medarbeidere.

Hva gjør vi?
Hos oss utføres konvensjonelle røntgenundersøkelser, CT, MR mammografi, Ultralyd og BMA

De mest vanlige undersøkelsene er:
• MR Muskel/skjelett og nevro undersøkelser
• CT Urinveier, Bihuler, Thorax, abdomen- bekken undersøkelser og CT hjerte
• Røntgen Thorax og ortopediske undersøkelser
• Beintetthetsmåling/ BMA
• Mammografi
• Ultralyd generell og doppler.

Avdelingen har disse rommene:
• CT lab
• Mr labber 3 stk
• Røntgen lab
• Mammo lab
• Venterom
• Ultralyd

Pasienten
De fleste pasienter er polikliniske og er henvist fra allmennleger og kiropraktorer/manuellterapeuter i distriktet. Vi har en offentlig avtale med Helse Vest og de fleste av våre pasienter er offentlige. Mammografi undersøkelser hos oss er ikke dekket av det offentlige. Vi skal opptre korrekt og profesjonelt, vise empati, sympati og kunnskap slik at våre pasienter føler seg godt ivaretatt.

Før praksis
Hva forventer vi at du har forberedt deg på?
• Pensum
• Repetert forelesning om MR Røntgen og CT
• Kontrastmiddelbruk
• Innleggelse av Veneflon
• Sikkerhet ved MR og sjekklister
• Strålevern

I praksis
Hva forventer vi av deg som student?
• Levere statusrapport og vurderingsskjema til veileder første praksisdag.
• Være forberedt til praksis
• Vise initiativ og positivitet
• Være lærevillig og veiledbar
• Ha respekt for oss og våre pasienter
• Moderat privat mobil og nettbruk
• Ta med eget arbeidstøy
• Ha med egen matpakke.

Linker
 https://www.aleris.no/Om/Om-Aleris/
• Veileder 5