Basiskurs i veiledning

Alle praksisveiledere er velkommen til å melde seg på gratis basiskurs i studentveiledning. Kurset er digitalt og åpent for alle. Dette kurset er et samarbeidsprosjekt mellom Haukeland universitetssjukehus og Høgskulen på Vestlandet. Kurset er utviklet av ergoterapi og fysioterapi utdanningen ved HVL og ergo og fysioterapiavdelingene på HUS, casene er derfor hentet fra disse fagmiljøene. Selv om casene er hentet fra ergo og fysioterapi vil casene ha overføringsverdi for andre profesjoner. Hensikten til kurset er å gi en innføring i veiledning til du som skal være praksisveileder for studenter på ditt arbeidssted. Tidsbruk; Det vil ta ca 2 timer å gjennomføre hele kurset. Kurset må tas i rekkefølge men trenger ikke å tas fortløpende.

Kurset er delt i fem deler;

Del 1 – Forberedelse
•Hva er veiledning?
•Hvordan du kan forberede praksisperioden.
•Det første møtet mellom deg og studenten(e).

Del 2 – Veiledningssituasjonen. I andre del presenteres en konkret veiledningssituasjon med flere forslag til hvordan den kan håndteres.

Del 3 Den utfordrende studenten, fokus på hvordan du kan gå frem om du skulle møte en utfordrende student.

Del 4 Samarbeidslæring mellom flere studenter og hvordan du kan legge til rette for det.

Del 5 – Bruk av KBP i veiledning. Siste del av kurset handler om hvordan du og/eller studentene kan benytte KBP i den daglige yrkesutøvelsen.

Her finner du Basiskurs i veiledning.