Forberedelse til CT praksis

For å få best mulig utbytte av praksis på CT, er det viktig at du er godt forberedt, og at du er tidlig klar for pasientkontakt. Vi har på denne siden sammen med praksis samlet hva du skal forberede deg med/på før du skal starte i CT praksis. Det forventes at du minimum har forberedet deg ca 7 timer. Praksisstedet ønsker at du som student skal få et godt læringsutbytte i praksis og en viktig forutsettning for et godt læringsutbytte er at du er godt forberedt.  Forberedelsene på denne siden er det en forventning/krav om at du har gjennomført i forkant av praksisperioden både fra praksissted og fra utdanningen.

Generell forberedelse: Alle helseforetakene ha krav om at du skal ha gjennomført noen elæringskurs før du starter i praksis:

  • informasjonssikkerhet
  • DIPS – datasystem i Helse Bergen
  • brannvern
  • smittervern og håndhygiene

Her kan du lese om hvordan du skal registrere deg for å få tilgang til elæringskursene i Helse Bergen. Dersom du ikke skal i praksis på Haukeland er det mulig å registrere seg i læringsportalen og ta kursene som du skal ta som forberedelse til din praksisperiode på CT.

Brukarrettleiing – tilgang til Læringsportalen (002) : hvordan registrere deg på læringsportalen Helse Vest.

Helse Bergen:

Helse Fonna

Helse Førde:

Helse Stavanger:

Forberedelse CT:

*Gjennomgå vurderingsskjema og læringsutbytter slik at det er kjent. Dersom noen læringsutbytter er uklar for deg det tas opp med kontaktlærer på status samtalen

*Anatomi og patologi på CT ulike plan (repiter fra pensum og forelesninger om temaet), se video: CT Cross Sectional Anatomy Abdomen (Axial View)

*Kontrastmiddelhåndtering og farmakologi (repiter fra forelesninger og pensum)

*Innleggelse av PVK (se rettningslinjer VAR)

*Kontrast – bruk av intravenøst kontrastmiddel, gjennomført kurs og bestått test

*Gjennomgått Helse Vest rettningslinjer for intravenøs og intraarteriell kontrastmiddelhåndtering

*CT og bildekvalitet, gjennomført kurs ogbestått test
*Understanding CT windows, levels and densitiesK

A Practical Introduction to CT