Hjerte CT

Hjerte CT, 1 etasje sentralblokken HUS

Åpningstid: Mandag til fredag, 08.00-15.30
Studentansvarlig: Radiograf Isabel Krohn, tlf 55972210,

Avdelingsykepleier: Siren Dahl/ Vivian Mjelde Samdal når du på tlf 55 97 61 88/55 97 21 45.

Ved sykdom ring: 55972210

Hvem er vi?
Hjerteavdelingen, avdeling for hjerteintervensjon (HINT) er en del av Hjerteavdelingen, der det også jobber sykepleiere og merkantilt personell. Totalt er vi ca 65 ansatte. Avdelingen består av en hjertepoliklinikk, 2 elektrofysiologiske laber, 1 pacemakerstue, 3 hjertekateteriseringslaber og CT Hjerte. HINT fikk i 2016 en Siemens SOMATOM Force CT-maskin. Denne CT-maskinen gjør det mulig å avbilde hele koronartreet i løpet av ett enkelt hjerteslag. Ulikt fra de fleste andre CT-maskiner, er denne maskinen ikke tilknyttet en radiologisk avdeling, og er dedikert til å gjøre undersøkelser av koronararteriene og avbilde andre lidelser knyttet til hjertet. På Hjerte CT har vi et tett samarbeid med sykepleiere og kardiologer, og Hjerte CT ligger vegg i vegg med hjertekateteriseringslabene. Vi er 4 radiografer som jobber her og det er alltid spennende å få studenter til oss. Studentene er primært på CT, men blir gitt mulighet til å hospitere på de andre modalitetene også.

Hva gjør vi?
På HINT utføres utredninger, behandlinger og implantasjoner ved hjerterelaterte problemstillinger, i tillegg til polikliniske kontroller av utførte behandlinger.
De vanligste undersøkelsene ved HINT:
Ultralyd av hjertet (transthorakal, transøsofagal)
Hjertekateterisering (PCI, akuttbehandling av hjerteinfarkt)
Radiofrekvensablasjon av hjerteflimmer
Pacemakerinnleggelser
Diverse polikliniske kontroller (pacemaker, thoraxkirurgi, medfødte hjertefeil etc)
De vanligste undersøkelser ved CT Hjerte er:
Coronar CT angio
CT aorta
CT TAVI (Aortaklaffutredning)

Hva forventer vi at du har forberedt deg på?
Det er en fordel at du har gjennomgått stikkekurset på HVL, slik at du kjenner til prinsippet bak innleggelse av PVK. Vi legger inn grønn PVK på alle pasientene våre, så du vil få nok av muligheter til å finslipe teknikken din.
Ettersom det i hovedsak er koronarkar vi tar bilder av på Hjerte CT, kan det være lurt å sette seg inn i hjertets anatomi før du begynner praksisperioden. Det er også greit å ha kunnskap om koronarsykdom, og hva som forårsaker dette. Repeter gjerne forelesningen om Coronar CT angio fra 2. studieår.

Retningslinjer for bruk av IV kontrast

Satt deg godt inn i læringsutbyttene du skal bli vurdert etter i din praksisperiode.

Hva forventer vi av deg som student?
Vi er en liten gruppe radiografer her på HINT og vi har ikke den største plassen rent fysisk. Vi håper du kommer med godt humør og at du er klar for masse lærdom. Dagene kan være travle, så vi er avhengige av at du som student gir tilbakemeldinger til oss om hvordan du føler dagen går.  Vi håper og tror at vi skal få til en god praksisperiode for deg og at vi sammen skal få gi deg en god innsikt i hjertets anatomi/fysiologi, i tillegg til at du lærer hvordan man gjennomfører gode CT undersøkelser av hjertet. Vi vil også at du
• Leverer statusrapport og vurderingsskjema til veileder første praksisdag
• Resonnerer rundt problemstilling, ønsket undersøkelse sett i forhold til pasientens puls og helsemessige tilstand
• Har moderat privat mobil- og nettbruk

Greit å vite:
Første dag i praksis møter du på Hjertepoliklinikken – 1.etasje i Sentralblokken, klokken 09:00.  Meld deg i luken og spør etter Siren Dahl (avdelingssykepleier) eller Vivian Milde Samdal (ass. avdelingsleder). De vil ta i mot deg og gi deg en rask omvisning på avdelingen. Isabel Krohn er studentkontakt, og vil jobbe tett med deg første to ukene på Hjerte CT.
Arbeidsantrekk må du hente i maskinene i underetasjen med adgangskortet ditt. Vi har ingen garderobe tilgjengelig, så vi anbefaler at du prøver å finne et skap i gul garderobe. Der er det skap man kan låse med hengelås dersom ingen polettskap er ledige.
HINT tar seg stort sett av polikliniske pasienter, og på Hjerte CT har vi arbeidstid fra klokken 08:00 til klokken 15:30. Om morgenen kan du møte direkte på Hjerte CT. Første pasient kommer klokken 08:15. Hjerte CT tilhører ikke Radiologisk avdeling, men vi bruker samme RIS og PACS.

Velkommen til oss!  Hilsen fra radiografene på Hjerte CT: Isabel, Thomas, Camilla og Ingrid

Linker:

Siemens computed-tomograph, dual-source-ct/somatom-force