Praksissteder

Under denne fanene vil dere finne informasjon fra de ulike praksis plassene vi benytter ved radiografutdanningen. Praksisplassene er i hele Helse Vest fra Helse Førde, avdeling Nordfjord sykehus i nord til Helse Stavanger med Egersund sykehus i sør. Totalt er det 21 ulike sykehus og private diagnostikk senter.