CT Haugesund sjukehus, Helse Fonna

Definition AS+ Siemens

Åpningstid: Døgndrift
Studentansvarlig radiograf: Ingunn Soland Drabløs

Hvem er vi?
Avdelingen består av 55 ansatte fordelt på 3 yrkesgrupper: radiografer, radiologer og merkantilt personell. Ca. 20 radiografer går i tredelt turnus. Vi har 2 CT maskiner, hvorav den ene skiftes ut våren 2019. Vi er stort sett 2 radiografer på hver maskin. Avdelingsradiograf og fagradiograf er ansvarlig for labene.

Hva gjør vi?
Hos oss utføres CT av alle kroppens organer.
De aller flest CT undersøkelser utføres med bruk av intravenøs kontrast og per oral kontrast.
CT maskinene finner du på lab 9 og 11. På lab 11 har vi også et forberedelsesrom hvor vi bl.a. legger inn PVK

De mest vanlige CT undersøkelser er:
• CT hals, thorax, abdomen og bekken
• CT hode
• CT angiografi
• CT veiledet lungebiopsi
• CT hjerte/cor
• «Traume CT»
• CT lungeemboli
• CT av ekstremiteter
• CT colon

Pasienten
Vi undersøker både polikliniske og øyeblikkelig hjelp pasienter.
Alt vårt arbeid omfatter tett pasientkontakt. Vi skal opptre korrekt og profesjonelt, vise empati, sympati og kunnskap slik at våre pasienter føler seg godt ivaretatt.
Det kan til tider være hektisk på CT. Noen av de dårligste pasientene kommer til CT, så radiografen må til enhver tid være oppdatert og trygg på akuttmedisinske prosedyrer. En praksisperiode på CT kan gi deg et godt innblikk i alle de ulike pasientene vi tar imot. Og du kan være forberedt på å se svært syke pasienter. Dette er hendelser som kan gjøre inntrykk, ikke vær redd for å gi beskjed til din veileder eller andre på avdelingen dersom du opplever noe som du har behov for å bearbeide.

Før praksis
Hva forventer vi at du har forberedt deg på?
• Pensum
• Repetert forelesning om CT teknikk
• Repetert forelesninger om bruk av intravenøs kontrast
• Kunne prosedyre for innleggelse om PVK
• Kjenne til prosedyrer som gjelder håndtering av akutte situasjoner, inkl. kontrastmiddelreaksjoner, hjertestans
• Kjenne til de ulike dosebegreper som brukes på CT
• Kjenne til trykksprøyte Medrad Stellant
• Gjennomført obligatoriske e-læringskurs for Helse Bergen, Læringsportalen.no
• Gjennomført e-læringskurs for sikker kontrastmiddelhåndtering og CT og bildekvalitet, Helse-Bergen, Læringsportalen.no

I praksis
Hva forventer vi av deg som student?
• Levere statusrapport og vurderingsskjema til veileder første praksisdag
• Være forberedt til praksis
• Vise initiativ og positivitet
• Være lærevillig og positiv til å motta veiledning
• Ha respekt for oss og våre pasienter
• Moderat privat mobil og nettbruk

For å få best mulig utbytte av praksis på CT, er det viktig at du er godt forberedt, og at du er tidlig klar for pasientkontakt. Det er viktig at du så tidlig som mulig kommer i gang med forberedelse av pasient, innleggelse av PVK, informasjon og omsorg til pasienten. Jo raskere du som student kommer i gang med dette, desto større utbytte av din praksis på CT.
Det kan også være nyttig å tidlig bestemme deg for hvilke prosedyrer du vil fokusere på i praksisperioden din når det gjelder teknisk utførelse av aktuelle undersøkelser. Fokuser gjerne på 4 -5 CT undersøkelser, som du etter endt praksis skal kunne gjennomføre selvstendig fra begynnelse til slutt.

Linker: