Generell røntgen, HUS

Haukeland Universitetsykehus
Åpningstid: Døgndrift

Studentansvarlig: Heidi Furevik, tlf: 55977389

Hvem er vi?

Avdelingen har ca 70 radiografer og merkantilt personell på CT/Generell seksjon. De fleste radiografene jobber i 3-delt turnus, og skal kunne betjene Haukeland Sykehus med skjelettbilder, stuefotografering, gjennomlysningsundersøkelser og CT. CT seksjonen er presentert på annen plass (link).

Hva gjør vi?

Hos oss utføres konvensjonelle røntgenundersøkelser, og gjennomlysningsundersøkelser. Vi har 6 røntgenlaber.

 • Lab 1, skjelettundersøkelser
 • Lab 2, thoraxlab
 • Lab 3, gjennomlysningsundersøkelser
 • Lab 14, ØH skjelettundersøkelser
 • Lab 15, skjelettundersøkelser
 • Røntgen Mottaksklinikken, ØH skjelettundersøkelser fra Mottaksklinikken

Vi har også flere mobile røntgenapparater, som vi bruker til å ta undersøkelser på avdelingene og i traumemottak. Vi er 2 radiografer som betjener hver lab. På lab 3 utføres undersøkelser ved hjelp av gjennomlysning.

De mest vanlige undersøkelser er:

 • Skjelettundersøkelser av hele kroppen
 • Røntgen thorax, stående og i seng
 • Kontrastundersøkelser på lab 3

Pasienten

Pasientene vi undersøker er både polikliniske og øyeblikkelig hjelp.

Alt vårt arbeid omfatter tett pasientkontakt. Vi skal opptre korrekt og profesjonelt, vise empati, sympati og kunnskap slik at våre pasienter føler seg godt ivaretatt.

 

Før praksis

Hva forventer vi at du har forberedt deg på?

 • Pensum
 • Repetert forelesning om røntgen, og repetisjon av øvelser gjort på røntgenlab (simarena)
 • Gjennomført obligatoriske e-læringskurs for Helse Bergen, Læringsportalen.no
 • Gjennomført e-læringskurs for sikker kontrastmiddelhåndtering, Helse-Bergen, Læringsportalen.noHva forventer vi av deg som student?

 

I praksis

 • Levere statusrapport og vurderingsskjema til veileder første praksisdag.
 • Være forberedt til praksis
 • Vise initiativ og positivitet
 • Stille spørsmål
 • Være aktiv i diskusjon rundt de aktuelle undersøkelsene før, under og i etterkant av undersøkelsen.
 • Være lærevillig og ta imot veiledning
 • Ha respekt for oss og våre pasienter
 • Moderat privat mobil og nettbruk
 • Kunne gjennomføre flere undersøkelser selvstendig underveis i praksisperioden.

Linker

Radiology masterclass