Haraldsplass Diakonale sykehus

 

 

Åpningstid: døgnåpent, 3-delt turnus
Studentansvarlig:

Seksjonsansvarlig Generell røntgen/UL Bente Nord 55979227

Seksjonsansvarlig CT Vibeke Veland Hjelle 55979228

Seksjonsansvarlig MR Sverre Østerhus 55979261

Ved sykdom gis beskjed på 55979234

Hvem er vi?

Haraldsplass Diakonale Sykehus (HDS) AS er et av tre store private ikke-kommersielle sykehus i Norge. Sykehuset er en viktig del av det offentlige helsetilbudet gjennom driftsavtale med Helse Vest RHF.

Våre 900 ansatte jobber hver dag for å gi best mulig behandling og pleie til pasientene våre gjennom kompetanse og hjertevarme.

Sykehuset tilbyr spesialisthelsetjenester innen indremedisin, kirurgi, ortopedi og radiologi med tilhørende poliklinisk aktivitet. Vi har spesialkompetanse innen geriatri og regionsfunksjon innen lindrende behandling (Sunniva senter). Vi tar i mot henvisninger til planlagt behandling innenfor utvalgte medisinske, kirurgiske og ortopediske områder.

Vi har øyeblikkelig hjelp funksjon innen indremedisin og kirurgi, og er lokalsykehus for bydelene Åsane, Arna, og Bergenhus, samt Samnanger og kommunene i Nordhordland. https://www.haraldsplass.no/om-haraldsplass

På Radiologisk avdeling arbeider 19 radiografer, 1 hjelpepleier, 7 radiologer og 4 merkantile.

 

Hva gjør vi?

Radiologisk avdeling utfører ca. 38.000 undersøkelser i året. Vi utfører de fleste vanlige undersøkelsene innen konvensjonell røntgen, CT, MR og UL. Vi har 2 konvensjonelle røntgen lab’er, 1 lab for intervensjon, 1 UL apparat, 1 CT maskin, 1 MR maskin og 1 mobil røntgen til sykehjem.

 

Praktisk informasjon:

Første praksisdag henvender du deg i ekspedisjonen på Radiologisk avdeling 2. etasje kl. 09.00.

Du får utdelt ID-kort og garderobeskap (tynn hengelås må tas med). I tillegg blir det en omvisning på avdelingen og deler av sykehuset. Studentene må levere ID-kortet sitt til den radiografen de jobber sammen med siste dag de er i praksis

Sykehuset har en nulltoleranse i forhold til smykker, ringer, klokker etc.

Arbeidstiden din vil være fra kl. 07:30-14:30. Dette utgjør 6.5 timer og totalt 32.5 timer per uke. Lunsj regnes ikke som arbeidstid og studentene pleier å ha denne i kantinen.

Du vil få tildelt 2 veiledere i praksisperioden for å tilstrebe en kontinuitet på veiledningen. På grunn av vaktarbeid og rullering mellom seksjonene for veilederne, vil du i perioder få veiledning av andre radiografer.

 

Avdelingen har disse rommene:

Lab 1: CT

Vi har en Revolution CT fra GE. Den ble installert i 2015, og vi utfører ca. 8000 undersøkelser pr år. Revolution har en bred detektor, hele 160 mm. Det gjør at vi bl.a. kan ta CT av hjerte i en omdreining, det tar 0,28 sekunder.
Vi gjør i hovedsak alle typer undersøkelser; cancerkontroller og -utredninger, colonografi, en del ortopediske undersøkelser, samt akutte undersøkelser som slagforløp, lungeemboli og aortadisseksjon. Vi utfører også hjerteundersøkelser og CT-veiledet biopsi.
Vi har et tett samarbeid med poliklinikkene på HDS, og vi tar ofte undersøkelser på kort varsel.
Siden vi har både polikliniske pasienter, inneliggende pasienter til utredning, drop-in og akuttfunksjon, er det til tider hektisk på lab.

Lab 2: Mobil røntgen, Sykehjem

Mobil røntgen blir betjent av en radiograf daglig. Området vi betjener er kommunene Bergen, Lindås, Meland, Osterøy og Radøy.
Radiografstudentene pleier å være med 1 gang pr. uke på bilen. Vi utfører røntgen thorax og skjelettundersøkelser.

Lab 3: Skjelettlaboratorium

Undersøkelser:

• Thorax
• Artrose/artrittutredning
• Revmatikere
• Columna
• Over og underekstremiteter
• Fractur utredning
• Kontroller

Samsung XGEO

Lab 4: Skjelettlaboratorium

Undersøkelser:

• Thorax
• Artrose/artrittutredning
• Revmatikere
• Columna
• Over og underekstremiteter
• Fractur utredning
• Postoperative kontroller

GE Discovery

Lab 5: Gjennomlysningslaboratorium

Undersøkelser:

• ERCP
• Innleggelse/skifte av Pyelostomi kateter
• distensjons artrografi i skulder
• ØVD
• galledrenasje
• beinlengde målinger
• venografi

Siemens Artis Zee

Lab 6, Mobilt Apparat

Mobilt apparat som nyttes til «stue» fotografering. Trådløs detektor.

 

Samsung GM60

 

Lab: 7 UL

Undersøkelser:
• Hals
• Abdomen
• Bekken
• Over/under ekstremiteter
• Drenasjer
• Biopsi og Cytologi prøvetaking

 

UL GE Logiqe9

Lab 8: MR
Vi har en Optima MR450w 1.5T fra GE. Den ble installert høsten 2012 og vi utfører ca. 5800 undersøkelser pr år. Vi utfører alle typer MR undersøkelser, bortsett fra mamma og hjerte.
På dagtid har vi både inneliggende og polikliniske pasienter (2 radiografer). På aftenvakt har vi kun polikliniske pasienter (1 radiograf).

Optima MR450w 1.5T fra GE

 

 

Pasienten

60% av pasientene vi undersøker er polikliniske og 40% er inneliggende på Haraldsplass Sykehus.

Alt vårt arbeid omfatter tett pasientkontakt. Dette krever mye av oss ansatte da våre pasienter er i en sårbar situasjon. Vi skal opptre korrekt og profesjonelt, vise empati, sympati og kunnskap slik at våre pasienter føler seg godt ivaretatt.

Før praksis

Hva forventer vi at du har forberedt deg på?

 • Pensum
 • Repetert forelesning om aktuell modalitet du skal ha praksis ved.
 • Ved MR praksis – MR sikkerhet
 • • Gjennomført obligatoriske e-læringskurs for Helse Bergen, Læringsportalen.no
  • Gjennomført e-læringskurs for sikker kontrastmiddelhåndtering, Helse-Bergen, Læringsportalen.no
 • Forberede deg på innleggelse av PVK
 • Retningslinje for intravaskulær bruk av jodkontrast relatert til nyrefunksjon

 

Hva forventer vi av deg som student?

I praksis

 • Levere statusrapport og vurderingsskjema til veileder første praksisdag.
 • Være forberedt til praksis
 • Vise initiativ og positivitet
 • Være lærevillig og veiledbar
 • Ha respekt for oss og våre pasienter
 • Moderat privat mobil- og nettbruk
 • Vi ønsker at du sier fra om noe ikke fungerer under din praksisperiode
 • Kunne gjennomføre flere undersøkelser selvstendig underveis i praksisperioden.

Linker:

Det forventes at studenten ser på aktuelle linker som er presentert på siden

MR

CT

Generell røntgen: