Angiografi og intervensjon ved Haugesund Sjukehus, Helse Fonna

Åpningstid: Hverdager 07.30-15.00 + ØH
Studentansvarlig radiograf: Ingunn Soland Drabløs

Hvem er vi?
Radiologisk avdeling består av 55 ansatte fordelt på tre yrkesgrupper: radiografer, radiologer og merkantilt personell. Vi har to intervensjonsradiologer med spesialutdanning innen dette feltet, i tillegg til radiologer og leger i spesialisering som gjør enklere intervensjon. Pr 2018 har 4 radiografer videreutdanning innen angiografi og intervensjon, mens ca 10 radiografer er tilknyttet seksjonen til enhver tid. Vi har en lab dedikert for angiografi og intervensjon + en gjennomlysningslab som backup. Vi jobber stort sett i team med to radiografer og en radiolog.

Hva gjør vi?
Hos oss utføres sjelden diagnostisk angiografi. CT, og til dels MR, har overtatt de diagnostiske prosedyrene som før ble utført ved angiolab. I dag består det meste av driften av intervensjonsprosedyrer. Intervensjon er et begrep brukt om ulike behandlinger i menneskekroppen. Det de har til felles er at operatøren ikke kan se operasjonsfeltet direkte. Ultralyd eller røntgen blir brukt som veiledning. Det er en skånsom, kateterbasert metode. Tilgangen til det aktuelle området nås med et tynt kateter/nål gjennom huden og lokal anestesi.
Denne metoden blir brukt bl.a. til å stoppe blødninger (vha coiling og stentgraft), til å åpne tette årer, til å redusere tumor ved å redusere blodtilførsel, og til å reparere utposninger i åreveggen. Vi gjør også inngrep som abscessdrenasjer og innlegging av dren for avlastning av nyre- og gallesystemet.
Vår drift henger tett sammen med sykehusets definerte fag- og behandlingstilbud. Dette betyr at vi bl.a. kan utføre blokking/ stenting av kar fordi vi har karkirurger, og embolisering fordi vi har gastrokirurger og gynekologer. Tilgang til urologer og anestesileger henger også tett sammen med vår drift. De begrensninger vi har pga. dette er at vi ikke har tilbud innen nevrologiske og cardiologiske problemstillinger siden sykehuset ikke er senter for nevrokirurgi og hjertekirurgi.
Haugesund Sykehus er donorsykehus, noe som betyr at vi utfører cerebral angiografi før dødsdefinisjon ved eventuell donasjon av organer.

De vanligste intervensjonsprosedyrene er:
• Stentinnleggelse – åpning av tette kar og samtidig «forsegling» av kalken i åreveggen
• Percutan transluminal angioplastikk (PTA) – ballongdilatasjon av kar
• Stentinnleggelse i galleveier og urinledere – for å drenere v/ blokkeringer p.g.a. stein eller tumor.
• Embolisering  – tette igjen kar f.eks. som blør, som gir blodforsyning til tumores eller er utvidet (f.eks pseudoaneurysmer og varicosele)
• Trombolyse – Lokal medikamentell behandling av blodpropp, både arterielt og venøst i samarbeid med intensiv avdeling
• Endovascular aortic repair (EVAR) – stentgraft i abdomen
• Pyelostomiinnleggelse/bytte – innleggelse/skifte av dren i nyre
• Abscessdrenasje – tømme væskelokulament
• Sklerosering – redusering av cystestørrelse v/ cyster i lever og nyrer

Pasienten
Avdelingen tar imot pasienter fra hele regionen. Lab’en har døgnåpen drift alle dager, og over halvparten av det vi gjør på årsbasis er øyeblikkelig hjelp og hasteprosedyrer.
Alt vårt arbeid omfatter tett pasientkontakt, og prosedyrer som stiller strenge krav til utstyr og hygiene. Dette krever mye av oss ansatte. Vi har flere komplekse arbeidsoppgaver knyttet til prosedyrene, samtidig som pasienten skal ivaretas på best mulig måte.
De fleste pasienter får premedisinering på post (Paracet/ Panodil). I tillegg administrerer radiografer, i samarbeid med radiolog, både smertestillende og beroligende medisin ved behov. Dette krever kunnskap om legemidler og overvåking av pasient.
Ved enkelte prosedyrer er det rutinemessig anestesipersonell til stedet. Som regel er disse pasientene i generell narkose, men det hender også at pasientens tilstand nødvendiggjør overvåking med sedasjon/ smertestillende av anestesipersonell.

Før praksis
Hva forventer vi at du har forberedt deg på?
• Pensum
• Repetert forelesning om intervensjon, medikamentlære, strålevern og apparatlære
• Forberedt deg på prinsippene for steril oppdekking
• Gjennomført obligatoriske e-læringskurs for Helse Bergen, Læringsportalen.no
• Gjennomført e-læringskurs for sikker kontrastmiddelhåndtering, Helse-Bergen, Læringsportalen.no

I praksis
Hva forventer vi av deg som student?
• Levere statusrapport og vurderingsskjema til veileder første praksisdag
• Være forberedt til praksis
• Vise initiativ og positivitet, ikke være redd for spørre og å involvere deg rundt pasienten
• Være lærevillig og positiv til å motta veiledning
• Ha respekt for oss og våre pasienter
• Moderat privat mobil og nettbruk

Linker
• Endovascular interventions