Avdeling for Nukleærmedisin

Haugesund sjukehus, Nukleærmedisinsk avdeling, underetasjen

 

Åpningstid: 07.30-15.00 hverdager (mandag t.o.m. torsdag)

Studentansvarlig radiograf: Ingunn Soland Drabløs

Hvem er vi?

Avdelingen består av avdelingsradiograf, fagradiograf, og fire andre radiografer. Alle rullerer mellom nukleærmedisin og radiologisk avdeling i 1. etasje. Det er en nukleærmedisiner tilknyttet avdelingen.

Vi er en spennende avdeling satt sammen av hyggelige og faglig kompetente medarbeidere.

Hva gjør vi?

Hos oss utføres konvensjonelle nukleærmedisinske undersøkelser og terapi av thyriodea. Vi forbereder pasientene, lager/blander radiofarmakon og tar bilder.

De vanligste nukleærmedisinske undersøkelser er:

 • Hjernescintigrafi
 • Datscan
 • Endokrine undersøkelser (thyroidea og parathyroidea, MIBG)
 • Hjertebelastningsscintigrafi
 • Nyrefunksjonsundersøkelse(renografi)
 • Skjelettscintigrafi
 • Lymfeknutescintigrafi (cancer mammae og malingt melanom)

Avdelingen har disse rommene:

Undersøkelsesrom med Symbia SpectCT

Symbia SpectCT

 

 

Forberedelsesrom
Sluse

Pasienten

De fleste pasienter er polikliniske og er under utredning /behandling for alvorlige sykdomstilstander.

Alt vårt arbeid omfatter tett pasientkontakt. Vi skal opptre korrekt og profesjonelt, vise empati, sympati og kunnskap slik at våre pasienter føler seg godt ivaretatt.

 

Før praksis

Hva forventer vi at du har forberedt deg på?

 • Pensum
 • Repetert forelesning om NM, og strålebruk på IL
 • Gjennomført obligatoriske e-læringskurs i Læringsportalen.no
 • Sett:What is nuclearmedicine?
 • Forberedte deg på innleggelse av PVK, PPS
 • Forberede deg til 4 nukleærmedisinske undersøkelser, (thyreoidea, parathyreoidea, skjelettscintigrafi og renografi)

I praksis

Hva forventer vi av deg som student?

 • Levere statusrapport og vurderingsskjema til veileder første praksisdag.
 • Være forberedt til praksis
 • Vise initiativ og positivitet
 • Være lærevillig og mottakelig for veiledning
 • Mobil og privat nettbruk kun i pauser
 • Kunne gjennomføre 4 nukleærmedisinske undersøkelser, (thyroidea, parathyroidea, skjelettscintigrafi og renografi)

Linker