Radiologisk avdeling, generell røntgen, Haugesund sykehus

Åpningstid: Døgndrift
Studentansvarlig radiograf: Ingunn Soland Drabløs

Hvem er vi?
Avdelingen består av 55 ansatte fordelt på 3 yrkesgrupper: radiografer, radiologer og merkantilt personell.

Hva gjør vi?
Hos oss utføres konvensjonelle røntgenundersøkelser og gjennomlysningsundersøkelser. Vi har 4 røntgenlaber pluss transportable røntgenapparat.
• Lab 4, skjelett- og gjennomlysningsundersøkelser
• Lab 5, skjelettundersøkelser, hvor en stor andel er ØH
• Lab 6, gjennomlysningsundersøkelser
• Lab 8, thoraxlab, volumrad, beinlengdemåling
• To transportable røntgenapparater til å ta bilder på stue; eksempelvis intensiv, hjerteovervåkning, nyfødt og akuttmottak (traume).
Vi er stort sett 1 radiograf som betjener hver lab. De transportable røntgenapparatene betjenes vanligvis av den som er satt opp på lab 8/thoraxlab.

De mest vanlige undersøkelser er:
• Skjelettundersøkelser av hele kroppen
• Akutt abdomen undersøkelser på lab 5
• Røntgen thorax, stående og i seng
• Kontrastundersøkelser på lab 4
• ERCP på lab 6

Avdelingens apparatur:
Axiom Luminos dRF fra Siemens på lab 4:

Foto: E. Dankel

 

 

 

 

 

 

 

Ysio Max fra Siemens på lab 5:

Foto: E. Dankel

 

 

 

 

 

 

 

Ultimax-i fra Canon (Mebi) på lab 6:

Foto: E. Dankel

 

 

 

 

 

 

 

Definium 8000 80kW fra GE på lab 8:

Foto: E. Dankel

 

 

 

 

 

 

 

Transportable apparatur fra Fujifilm:

Foto: E. Dankel

 

 

 

 

 

 

 

Pasienten
Pasientene vi undersøker er både polikliniske og inneliggende, inkludert både øyeblikkelig hjelp og timebestilte undersøkelser. Alt vårt arbeid omfatter tett pasientkontakt. Vi skal opptre korrekt og profesjonelt, vise empati, sympati og kunnskap slik at våre pasienter føler seg godt ivaretatt.

Før praksis
Hva forventer vi at du har forberedt deg på?
• Pensum
• Repetert forelesning om røntgen, og repetisjon av øvelser gjort på røntgenlab (simarena)
• Gjennomført obligatoriske e-læringskurs for Helse Bergen, Læringsportalen.no
• Gjennomført e-læringskurs for sikker kontrastmiddelhåndtering, Helse-Bergen, Læringsportalen.no

I praksis
Hva forventer vi av deg som student?
• Levere statusrapport og vurderingsskjema til veileder første praksisdag
• Være forberedt til praksis
• Vise initiativ og positivitet
• Være aktiv i diskusjon rundt de aktuelle undersøkelsene før, under og i etterkant av undersøkelsen
• Være lærevillig og ta imot veiledning
• Ha respekt for oss og våre pasienter
• Moderat privat mobil og nettbruk
• Kunne gjennomføre flere undersøkelser selvstendig underveis i praksisperioden

Linker

Radiology masterclass