Radiologisk avdeling, mammografi

 

Åpningstid: Hverdager 07:30-15:00

Studentansvarlig radiograf: Ingunn Soland Drabløs

Hvem er vi?

Avdelingen består av 3 yrkesgrupper: radiografer, radiologer og merkantilt personell. Totalt er vi 55 ansatte, hvorav 10 stk rullerer på mammografilaboratoriene.

Vi er en spennende avdeling satt sammen av hyggelige og faglig kompetente medarbeidere.

Hva gjør vi?

Avdelingen har 2 hovedfunksjoner: Mammografiscreening og klinisk utredning.

Screeningen utfører vi i samarbeid med BDS (brystdiagnostisk senter) ved Stavanger universitetssjukehus. Bildene tydes der, og ved evt tilbakekalling, så blir det ivaretatt der.

Vi har et tett samarbeid med BDS (kirurgisk poliklinikk ved brystkirurg) ved Haugesund sjukehus. Pasienter til klinisk utredning henvises via dem til oss. Vi henviser pasienten tilbake dersom det er behov for videre oppfølging (positive funn).

De vanligste undersøkelsene er:

 • Mammografiscreening
 • Klinisk mammografi
 • Ultralyd
 • Tomosyntese (3D-mammografi)
 • Histologisk og cytologisk prøvetaking (tas både ultralyd- og røntgenveiledet)
 • Innleggelse av merketråd
 • Avbildning av preparater

Avdelingen har disse rommene:

2 mammografilaboratorier:

 

1 ultralydlaboratorium:

I tillegg har vi ett intervjurom som også benyttes til ultralyd i seng, og to venterom med omkledningsfasiliteter til de respektive mammografilaboratoriene.

Pasienten:

De fleste pasientene er polikliniske og tilhører følgende hovedgrupper;

 Utredning for tilkomne forandringer

• Kontroll etter behandling

• Kontroll ved økt risiko for brystkreft

Alt arbeid omfatter tett pasientkontakt. Vi skal opptre korrekt og profesjonelt med empati og faglig kunnskap, slik at våre pasienter føler seg godt ivaretatt.

Før praksis

Hva forventer vi at du har forberedt deg på?

 • Pensum; kommunikasjon, apparatlære, strålefysikk, anatomi og fysiologi, patologi, klinisk anvendelse
 • Gjennomført obligatoriske e-læringskurs i Læringsportalen.no
 • Sett gjennom kapittel 5 i Kvalitetsmanualen for Mammografiscreening,
 • samt de øvrige linker presentert på denne siden.

I praksis

Hva forventer vi av deg som student:

 • Levere statusrapport og vurderingsskjema til veileder første praksisdag.
 • Være forberedt til praksis
 • Vise initiativ og positivitet
 • Være lærevillig og mottakelig for veiledning
 • Vise respekt for kollegaer og pasienter
 • Mobil og privat nettbruk kun i pauser

Hva forventer vi at du bør lære i tiden hos oss:

 • Kjenne til hovedgrunnene for henvisning til mammografi
 • Kjenne til posisjonering for standard mammografiundersøkelse
 • Kunne kjenne igjen grov patologi på mammografi- og ultralydbilder, som svulster og mikrokalk
 • Kunne dekke opp til og assistere radiologen ved prøvetakning på ultralyd
 • Har forståelse for kvalitetskravene for apparater og bilder
 • Kjenne til mammografiscreeningsprogrammet i Norge
 • Kjenne til fordeler og ulemper ved valg av undersøkelsesmetoder
 • Forstå radiografens rolle i pasientens behandlingsforløp
 • Se også læringsutbyttene for mammografi

Linker

Tomosyntesestudiet

Tomosyntese

Kontrastforsterketmammografi

Kvalitetsmanualen

PGMI

Introduksjon til mammografi