Haukeland Universitetssjukehus

ba52001_4970697a

Helse Bergen

Haukeland universitetsykehus (HUS) er vår største praksisarena. Vi har praksisplasser på radiologisk avdeling (CT, Konvensjonell, MR, mammografi, angio/intervensjon, nukleærmedisin og PET-CT, Seksjon for barn og ungdom, Kysthospitalet Hagavik), Hjerte CT (Hjerte poliklinikk), Karkirurgen Ultralyd og  Stråleterapi.