Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk, Stråleterapi

uten-navn

Foto: Haukeland Universitetssykehus

Åpningstid: 07.30-15.30 hverdager
Studentansvarlig: Stråleteraeut/Radiograf  Christoffer Grindbakken Moen tlf: 55972010

 

Hvem er vi?

Stråleterapiseksjonen er organisert med 1 seksjonsleder og  2 avd. stråleterapeuter. Hver behandligsmaskin har en leder og vi er ca 42 stråleterapeuter.

Hva gjør vi?

Hos oss utføres strålebehandling av ulike kreftformer.

De mest vanlige strålebehandlinger er:
•CaProstata, Ca mammae, CaPulm, Ca cerebri, Ca recti, Ca ani, Ca cervix/uteri, Ca ovari, ØNH tumores, Sarcom, Ca ventriculi, Ca øsofagus

•Noen få beningnetilstander; hindre keloidannelse og hyperosteoser

Avdelingen har disse rommene:
•CT
•Strålebehandling 1
•Strålebehandling 3
•Strålebehandling 5
•Strålebehandling 6
•Strålebehandling 7
•Strålebehandling 8
•Brachyterapi
•Hypertermi
•Strålekniv
•Doseplan

Pasienten

De fleste pasienter er polikliniske og er underbehandling for alvorlige sykdomstilstander. Alt vårt arbeid omfatter tett pasientkontakt. Dette krever mye av oss ansatte da våre pasienter er i en sårbar situasjon. De fleste pasienter får sin behandling over flere uker slik at vi møter pasienten daglig over et tidsrom over flere uker. Vi skal opptre korrekt og profesjonelt, vise empati, sympati og kunnskap slik at våre pasienter føler seg godt ivaretatt.

Før praksis

Hva forventer vi at du har forberedt deg på?
•Pensum
•Repetert forelesning i stråleterapi og onkologi (3 års studenter)
•Gjennomført obligatoriske e-læringskurs for Helse Bergen, Læringsportalen.no
•Forberedt seg på læringsutbyttene
•Sett: An Introduction to Radiation Therapy , Astro

I praksis

Hva forventer vi av deg som student?
•Levere statusrapport og vurderingsskjema til veileder første praksisdag.
•Være forberedt til praksis
•Vise initiativ og positivitet
•Være lærevillig og veiledbar
•Ha respekt for oss og våre pasienter
•Moderat mobil og nettbruk
Linker
Kreftforeningens informasjonsfilm om stråleterapi

Kreftlex: generelt om stråleterapi

Radiation Theraphy

Hvordan lineærakseleratoren virker. (Elektra)
IMRT
Planlegging av strålebehandling

Stråleterapi- kreftbehandling i utvikling

Gated strålebehandling av pasienter med venstresidig brystkreft (artikkel)

Bildeveiledet strålebehandling og stråleterapeutens rolle (artikkel)

IMRT vs konvensjonell stråleterapi ved hode-hals (artikkel)

Redigert 10. mars 2020/ha