Brystdiagnostisk senter (BDS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åpningstid: 07.30-15.30 hverdager
Studentansvarlig: Radiograf Marianne Midtsæter tlf 55974095

 

Hvem er vi?

Avdelingen består av 3 yrkesgrupper: radiograf, radiolog og merkantilt personell. Totalt er vi ca 42 ansatte. Vi håper å vise dere en spennende avdeling satt sammen av hyggelige og faglig kompetente medarbeidere. Brystdiagnostisk senter er lokalisert på det nye sjukehusbygget på Haraldsplass Diakonale Sykehus.

Brystdiagnostisk senter BDS

 

Hva gjør vi?

BDS er en klinisk avdeling med ansvar for pasientene fra henvisningen mottas på sykehuset til pasienten er ferdig utredet. Vi henviser pasientene videre til behandling ved behov.

Avdelingen har 2 hovedfunksjoner:
• Mammografiscreening
• Klinisk utredning

De mest vanlige  undersøkelser er:

• Mammografiscreening
• Klinisk mammografi
• Ultralyd
• Tomosyntese (3D-mammografi)
• Kontrastforsterket mammografi
• Histologisk prøvetaking
• Cytologisk prøvetaking
• Innleggelse av merketråd
• Avbildning av preparater
Prøvetaking tas både ultralyd- og røntgenveiledet.
Mammografiscreening foregår i våre lokaler på Danmarksplass i Bergen, der vi har 2 mammografilaboratorier. Vi disponerer også en mammografibuss til screening på Voss, Stord, Kvinnherad, Austevoll og Odda.

Avdelingen har disse rommene:

• Klinisk utredning gjøres på HUS. Vi har følgende rom:
 3 mammografilaboratorier
• 4 ultralyd laboratorier

• Patologilaboratorie
• Møterom for tverrfaglige møter
• Venterom
Mammografiscreening
• Tyderom for klinisk undersøkelser
Vi har et tett samarbeid med Avdeling for Bryst- og Endokrinkirurgi, som deler samme etasje.

 

Pasienten:

De fleste pasienter er polikliniske og tilhører følgende hovedgrupper;
 Utredning for tilkomne forandringer
• Kontroll etter behandling
• Kontroll ved økt risiko for brystkreft
• Etterinnkalling av kvinner fra screeningundersøkelser.

Alt arbeid omfatter tett pasientkontakt. Dette krever mye av oss ansatte, da våre pasienter er i en sårbar situasjon. Vi skal opptre korrekt og profesjonelt med empati og faglig kunnskap, slik at våre pasienter føler seg godt ivaretatt.

Før praksis

Hva forventer vi at du har forberedt deg på?

• Pensum; kommunikasjon, apparatlære, strålefysikk, anatomi og fysiologi, patologi, klinisk anvendelse
• Gjennomført obligatoriske e-læringskurs for Helse Bergen, Læringsportalen.no
• Gjennomført e-læringskurs for sikker kontrastmiddelhåndtering, Helse-Bergen, Læringsportalen.no
• Sett gjennom kapittel 5 i Kvalitets Manualen for Mammografiscreening, samt de øvrige linker presentert på denne siden.

 

I praksis

Hva forventer vi av deg som student:

• Levere statusrapport og vurderingsskjema til veileder første praksisdag.
• Være forberedt til praksis
• Vise initiativ og positivitet
• Være lærevillig og mottakelig for veiledning
• Vise respekt for kollegaer og pasienter
• Mobil og privat nettbruk kun i pauser

 

Hva forventer vi at du bør lære i tiden hos oss:

• Kjenne til hovedgrunnene for henvisning til mammografi
• Kjenne til posisjonering for standard mammografiundersøkelse
• Kunne kjenne igjen tydelig patologi på mammografi- og ultralydbilder, som svulster og mikrokalk
• Kunne dekke opp til og assistere radiologen ved prøvetakning på ultralyd
• Har forståelse for kvalitetskravene for apparater og bilder
• Kjenne til mammografiscreeningsprogrammet i Norge
• Kjenne til fordeler og ulemper ved valg av undersøkelsesmetoder

Forstå radiografens rolle i pasientens behandlingforløp.

• Samt læringsutbyttene for mammografi.

Linker

e-Breast kurs

Mammografi Oslo Met helsefag

Norsk brust cancer gruppe (nbcg)

Kreftlex

Tomosyntesestudiet:

Tomosyntese:

Kontrastforsterketmammografi:

Kvalitetsmanualen:

Mammografiprogrammet

Strålevernrapport 2009:5