CT, Radiologisk avdeling Haukeland Universitetssykehus

 

 

CT i mottaksklinikken Foto: Trond Bergesen

Åpningstid: Døgnåpen drift, studenter må regne med å følge veileders turnus
Studentansvarlig: Radiograf  Heidi Furevik tlf: 55977389

 

Hvem er vi?
På seksjonen er vi ca 70 radiografer i 3-delt turnus. Vi har 5 CT maskiner, 2 Siemens AS +, 2 Siemens Flash og 1 Toshiba Prime. Maskinene er plassert i hovedavdelingen, i underetasjen og i mottaksklinikken. Vi er 2 radiografer på hver maskin, samt en koordinator som tar seg av påfylling av utstyr, telefoner og organisering av til enhver tid øyeblikkelig hjelp undersøkelser på CT.

Hva gjør vi?
Hos oss utføres CT av alle kroppens organer, med unntak av hjertet.
De mest vanlige undersøkelsene på CT er:
 CT hals, thorax, abdomen og bekken
• CT hode
• CT angiografi
• CT veiledet thoraxbiopsi
• CT veiledet OT biopsi
• «Traume CT»
• EKG trigget undersøkelse av aorta
• CT lungeemboli
De aller flest CT undersøkelser utføres med bruk av intravenøs kontrast og per oral kontrast.

Avdelingen har disse rommene:
• CT lab 8A
• CT lab 8B
• CT lab 9
• Foreberedelsesrom
• CT U1
• CT MK

Pasienten
Vi undersøker både polikliniske og øyeblikkelig hjelp pasienter. Felles for disse er at de utredes/undersøkes for alvorlige sykdommer/traumer. Alt vårt arbeid omfatter tett pasientkontakt. Vi skal opptre korrekt og profesjonelt, vise empati, sympati og kunnskap slik at våre pasienter føler seg godt ivaretatt.
CT er en hektisk seksjon, hvor ting endrer seg fort. Noen av de dårligste pasientene kommer til CT, så radiografen må til enhver tid være oppdatert og trygg på akuttmedisinke prosedyrer. En praksisperiode på CT kan gi deg et godt innblikk i alle de ulike pasientene vi tar i mot. Og du kan være forberedt på å se hardt skadde pasienter. Dette er hendelser som kan gjøre inntrykk, ikke vær redd for å gi beskjed til din veileder eller andre på avdelingen dersom du opplever noe som du har behov for å bearbeide.

Før praksis
Hva vi forventer at du har forberedt deg på (bruk også gjerne linkene på siden):

Gjennomført praksisforberedelse på CT egen side

Sett gjennom CT protokollene på Elektonisk kvalitetshåndbok på Helse Bergen: G01G02b,,  T01aT04aN100,  N103

• Kjenne til trykksprøyte Medrad Stellant

Repetert relevant anatomi på CT

I praksis
Hva forventer vi av deg som student?
• Levere statusrapport og vurderingsskjema til veileder første praksisdag.
• Være forberedt til praksis
• Vise initiativ og positivitet
• Være lærevillig og positiv til å motta veiledning
• Ha respekt for oss og våre pasienter
• Moderat privat mobil og nettbruk

For å få best mulig utbytte av praksis på CT, er det viktig at du er godt forberedt, og at du er tidlig klar for pasientkontakt. Det er viktig at du så tidlig som mulig første praksisuke kommer i gang med forberedelse av pasient, innleggelse av pvk, informasjon og omsorg til pasienten. Jo raskere du som student kommer i gang med dette, desto større utbytte av din praksis på CT.
Det kan også være nyttig og tidlig bestemme seg for hvilke prosedyrer du vil fokusere på i praksisperioden din når det gjelder teknisk utførelse av aktuelle undersøkelser. Fokuser gjerne på 4 -5 CT undersøkelser i din praksisperiode, og som du etter endt praksis kan gjennomføre selvstendig fra begynnelse til slutt.