Kysthospitalet Hagavik

 

Åpningstid: 08.00-15.30 hverdager.

Studentansvarlig:  Telefon: 55 56 59 60

Hvem er vi?
Her arbeider 6 radiografer, 3 sekretærer og en leder. Vi har arbeidstid fra kl. 08.00-15.30 hverdager. Annenhver tirsdag og torsdag har vi kveldspoliklinikk der 1-2 radiografer arbeider fra kl. 12.00-19.30.

Hva gjør vi?
Hos oss utføres konvensjonelle røntgen undersøkelser og CT.
De mest vanlige røntgen undersøkelsene er:
• Bekken/hofter
• Lumbosacralcolumna
• Kne
• Ankel/Føtter
• Skulder
De mest vanlige CT undersøkelser er:
• Tumorutredning for eksempel lunge og gastro
• Tumorkontroll for eksempel lunge og gastro
• Ortopedi for eksempel lumbosacralcolumna og hofter
Avdelingen har disse rommene:
• Lab 1: Siemens Luminos, med gjennomlysning fra 2015
• Lab 2: Decotron DR fra 2002
• CT lab: Philips Ingenuity Core, 64-snitt fra 2014

Pasienten
KiH er en del av Ortopedisk klinikk, og har status som spesialsykehus innen elektiv ortopedisk kirurgi.  De fleste pasienter er polikliniske og er under utredning /behandling. Vi skal opptre korrekt og profesjonelt, vise empati, sympati og kunnskap slik at våre pasienter føler seg godt ivaretatt.

Før praksis
Hva vi forventer  at du har forberedt deg på.:

Se gjennom linker til aktuell modalitet, gjør deg godt kjent med læringsutbyttene samt:
• Pensum
• Repetert forelesning om røntgen, CT og strålebruk på It’s Learning.
• Gjennomført obligatoriske e-læringskurs for Helse Bergen, Læringsportalen.no
• Gjennomført e-læringskurs for sikker kontrastmiddelhåndtering, Helse-Bergen, Læringsportalen.no
• Forberedt deg på innleggelse av PVK

I praksis
Hva forventer vi av deg som student?
• Levere statusrapport og vurderingsskjema til veileder første praksisdag.
• Være forberedt til praksis
• Vise initiativ og positivitet
• Være lærevillig og veiledbar
• Ha respekt for oss og våre pasienter
• Moderat privat mobil og nettbruk

Dersom du skal på CT:

Dersom du skal på skjelett: