MR seksjonen Radiologisk avdeling HUS

MR, parkeringsdekket

MR seksjonen Radiologisk avd HUS

Åpningstid: 07.30-22.15 mandag til fredag
Lørdag 7.30 -15 tilstedevakt 15-22 bakvakt
Søndag 7.30-22 bakvakt
Studentansvarlig: ass seksjonsleder Elin Engelsen Holm 55970077

 

Hvem er vi?

Totalt er vi 26 ansatte radiografer. Vi holder til i sentralblokken,fordelt over 3 etg.
1 maskin i underetasjen
3 maskiner i 0 etg. (Parkeringsdekket)
3 maskiner i 1, etg.
Vi håper å viser dere en spennende avdeling satt sammen av hyggelige og faglig kompetente medarbeidere.

Hva gjør vi?

Hos oss utføres det alle prosedyrer innen MR
Bla hjerteus og fMRI.

De mest vanlige MR undersøkelser er:
• Nevro
• Hjerte/thorax
• Gastro
• Prostata
• Gyn
• Barn
• Ot.
• Mammae
• Rammer (N. Kir pas som skal til Gamma kniv)

 

Avdelingen har disse rommene:
• lab 5 Siemens Avanto1.5 T (60 cm)1.etg
• lab 6 Siemens symfoni 1.5 T (60 cm)1.etg
• lab 7 Siemens 1.5 T (60 cm) ( skal skiftes ut i løpet av 17)1.etg
• P1 Ge 1.5 T(60 cm) er nylig installert (skal erstatte lab 7)
• P2 Siemens Prisma 3 T (70 cm) 0.etg
• P3 Siemens Skyra 3 T(60 cm) 0.etg
• U3 Ge 3T (60 cm) 0.etg
• Venterom
• Datarom
• Møterom/pauserom

Pasienten
MR-seksjonen har i hovedsak inneliggende pasienter og pasienter fra intern poliklinikk.
Vi har et stort trykk av øyeblikkelig hjelp hele dagen gjennom, dette koordineres fortrinnsvis av koordinator på dagtid og radiografene på kveld.
De fleste pasientene er under utredning /behandling for alvorlige sykdomstilstander.
Alt vårt arbeid omfatter tett pasientkontakt. Dette krever mye av oss ansatte da våre pasienter er i en sårbar situasjon. Vi skal opptre korrekt og profesjonelt, vise empati, sympati og kunnskap slik at våre pasienter føler seg godt ivaretatt.

Før praksis

Hva forventer vi at du har forberedt deg på?
• Pensum
• Repetert forelesning om MR
• Gjennomført obligatoriske e-læringskurs for Helse Bergen, Læringsportalen.no
• Gjennomført e-læringskurs for sikker kontrastmiddelhåndtering, Helse-Bergen, Læringsportalen.no
• Forberedt deg på innleggelse av PVK
• MR sikkerhet- vi har stort fokus på sikkerhet

I praksis

Hva forventer vi av deg som student?
• Levere statusrapport og vurderingsskjema til veileder første praksisdag.
• Være forberedt til praksis
• Vise initiativ og positivitet
• Være lærevillig og ta imot veiledning
• Ha respekt for oss og våre pasienter
• Moderat bruk av privat mobil og nettbruk

Linker
• http://www.mrisafety.com/Default.asp
Helsedirektoratet bruk av MR sjekklister

Lecture MRI dr Lipton