Senter for Nukleærmedisin og PET

Parkbygget sett fra vest
Parkbygget sett fra vest.
Foto: Haukeland Universitetssykehus
Åpningstid: 07.30-15.00 hverdager, mandag og tirsdag 07.30-21.00
Studentansvarlig: Radiograf Anne Kristine Molvik Vines, tlf 55977600 

Ved sykdom eller forsinkelse: Ring 55977600 oppgi at du er student og hvem som er veileder.

Hvem er vi?

Avdelingen består av mange yrkesgrupper: radiograf, nukleærmedisiner, kjemiker, sykepleier, fysikere, farmasøyter, ingeniører og merkantilt personell. Totalt er vi ca 35 ansatte. Vi håper å viser dere en spennende avdeling satt sammen av hyggelige og faglig kompetente medarbeidere.

Hva gjør vi?

Hos oss utføres konvensjonelle nukleærmedisinske undersøkelser og PET/CT.

De mest vanlige nukleærmedisinske undersøkelser er:

 • hjernescintigrafi,
 • endokrine undersøkelser (thyroidea og parathyroidea, MIBG)
 • hjertebelastningsscintigrafi,
 • nyrefunksjonsundersøkelse(renografi),
 • skjelettscintigrafi,
 • lungeventilasjon- og perfusjonscintigrafi,
 • lymfeknutescintigrafi (cancer mammae og malingt melanom).
 • Ventrikkelscintigrafi

De mest vanlige PET/CT undersøkelser er:

 • Hjerne (kognitiv svikt og hjernetumorer),
 • tumorutredning for eksempel lunge og gastro,
 • infeksjonsutredning.

Radiotracere på vårt senter:

 • 18F-FDG
 • 68Ga-DOTATOC
 • 11C-Metionin

 

Avdelingen har disse rommene:

Pasienten

De fleste pasienter er polikliniske og er under utredning /behandling for alvorlige sykdomstilstander. Alt vårt arbeid omfatter tett pasientkontakt. Dette krever mye av oss ansatte da våre pasienter er i en sårbar situasjon. Vi skal opptre korrekt og profesjonelt, vise empati, sympati og kunnskap slik at våre pasienter føler seg godt ivaretatt.

Før praksis

Hva forventer vi at du har forberedt deg på?

I praksis

Hva forventer vi av deg som student?

 • Levere statusrapport og vurderingsskjema til veileder første praksisdag.
 • Være forberedt til praksis
 • Vise initiativ og positivitet
 • Være lærevillig og veiledbar
 • Ha respekt for oss og våre pasienter
 • Moderat privat mobil og nettbruk
 • Kunne gjennomføre 3-4 nukleærmedisinske undersøkelser, (thyroidea, parathyroidea, skjelettscintigrafi og renografi)

Linker