Helse Førde

Bilderesultat for helse Førde

 

Helse Førde, Radiologisk avdeling består av disse seksjonenen:

  • Førde sentralsjukehus. Seksjonen i Førde har praksisplassar innan konvensjonell røntgen, CT og MR.
    • Eininga i Florø er organisert under sekjsonen ved Førde Sentralsjukehus, og er ein del av fleire polikliniske tilbod Helse Førde har der. Eininga i Florø har praksisplassarfor 1. års studentar i konvensjonell røntgen.
  • Lærdal sjukehus. Seksjonen i Lærdal har praksisplassar innan konvensjonell røntgen og CT.
  • Nordfjord sjukehus. Seksjonen i Nordfjordeid har praksisplassar innan konvensjonell røntgen og CT.