Hospitalet Betanien

 

Betanien sykehus laboratorie og røntgensenter, Vestlundveien 23a, 5146 Fyllingsdalen.

 

 

 

 

 

 

Åpningstid: Man-torsd kl. 07.30-21.00. Fred kl.07.30-15.00.

Studentansvarlig: Benedicte Haarvig Strømstad. Benedicte.haarvig.stromstad@betaniensykehus.no tlf: 55507182/76
Sjefsradiograf: Ingolf Fjereide. Tlf: 55507175

Hvem er vi?
Avdelingen består av flere yrkesgrupper: radiologer, radiografer, bioingeniører og merkantilt personell. Totalt er vi ca 25 ansatte.
Vi vil gjøre vårt beste for at du skal få en mest mulig lærerik og interessant praksisperiode. Vi håper å vise dere en spennende avdeling satt sammen av hyggelige og faglig kompetente medarbeidere.
Som student jobber du dagtid hos oss, og følger utdanningens retningslinjer ift oppmøtetimer. Du vil få utlevert arbeidstøy her, og du kan ta med hengelås til skapet om du ønsker.
1. dag møter du kl 09.00 og henvender deg i resepsjonen. Vi har kantine i hovedbygget, gratis parkering, og det er gode bussforbindelser til Fyllingsdalen.

Hva gjør vi?
Hos oss utføres konvensjonell røntgen, MR, CT, ultralyd og blodprøvetaking.
De vanligste undersøkelsene ved avdelingen/modaliteten: Røntgen – Ortopedi – Thorax – ØVD MR – Ortopedi – Nevrologi – MR abdomen CT -Thorax -Abdomen/nyrer/colon -Caput/bihuler
-noe ortopedi
Ultralyd -Abdomen -Thyroidea -Mannlige genitalia – ledd

Avdelingen har disse rommene:
 Resepsjon
 Venterom
 Ultralyd lab 3
 MR lab 4
 CT lab 5
 Røntgen med gjennomlysning lab 6
 Laboratoriet
 5 kontorer for beskrivende radiologer
 3 kontorer til radiografene
 Hvilerom
 Personalrom
 Kjøkken
 Skyllerom
 Lager x 2
 Garderober med toalett og dusj.

Pasienten
De aller fleste pasienter er polikliniske og noen er under utredning /behandling for alvorlige sykdomstilstander. Alt vårt arbeid omfatter tett pasientkontakt. Dette krever mye av oss ansatte, og noen av våre pasienter er også i en sårbar situasjon. Vi skal opptre korrekt og profesjonelt, vise empati og sympati, og ha kunnskap slik at våre pasienter føler seg godt ivaretatt.

Før praksis

Hva forventer vi at du har forberedt deg på?
 Pensum
 Repetere forelesning om aktuelle modalitet for praksis, det være seg konvensjonell røntgen, MR el CT, samt strålevern og pasientomsorg.
 For studenter som skal ha CT praksis; hvis mulig øve på innleggelse av veneflon.
 Gjennomført obligatoriske e-læringskurs for Helse Bergen, Læringsportalen.no
 Gjennomført e-læringskurs for sikker kontrastmiddelhåndtering, Helse-Bergen, Læringsportalen.no

I praksis
Hva forventer vi av deg som student?
 Levere statusrapport og vurderingsskjema til veileder første praksisdag.
 Være forberedt til praksis.
 Vise initiativ, positivitet og engasjement.
 Være lærevillig og veiledningsbar.
 Ha respekt for personalet og pasientene.
 Minst mulig privat mobil og nettbruk.
 At du når dine forventede læringsmål.

Vi ønsker deg velkommen som student hos oss

Linker: