MR ved Haugesund sjukehus, Helse Fonna

Siemens Magnetom Aera
Åpningstid: Hverdager 07.30-15.00
Studentansvarlig radiograf: Ingunn Soland Drabløs

Hvem er vi?

Avdelingen består av 55 ansatte fordelt på 3 yrkesgrupper: radiografer, radiologer og merkantilt personell. Vi har 1 MR maskin i Haugesund, hvor det stort sett er 2 radiografer som jobber sammen.

Hva gjør vi?

Hos oss utføres de vanligste prosedyrer innen MR.
En del av MR undersøkelsene utføres med bruk av intravenøs kontrast.

De mest vanlige MR undersøkelser er:

 • Nevro
 • Gastro
 • Prostata
 • Mammae
 • Gyn.
 • Ortopedi
 • ØNH
 • Barn

Pasienten

Vi har stort trykk på henvisninger av inneliggende pasienter, pakkeforløp og kreftkontroller.

Alt vårt arbeid omfatter tett pasientkontakt. Vi skal opptre korrekt og profesjonelt, vise empati, sympati og kunnskap slik at våre pasienter føler seg godt ivaretatt.

Før praksis

Hva forventer vi at du har forberedt deg på?

 • Pensum
 • Repetert forelesning om MR
 • MR sikkerhet- vi har stort fokus på sikkerhet
 • Gjennomført obligatoriske e-læringskurs for Helse Bergen, Læringsportalen.no
 • Gjennomført e-læringskurs for sikker kontrastmiddelhåndtering, Helse-Bergen, Læringsportalen.no
 • Forberedt deg på innleggelse av PVK

I praksis

Hva forventer vi av deg som student?

 • Levere statusrapport og vurderingsskjema til veileder første praksisdag
 • Være forberedt til praksis
 • Vise initiativ og positivitet
 • Være lærevillig og positiv til å motta veiledning
 • Ha respekt for oss og våre pasienter
 • Moderat privat mobil og nettbruk

Linker

Lecture MRI dr Lipton

MR sjekklister

Magnetom Aera

MRIsafety.com