Radiologisk eining, Odda sjukehus

Odda sykehus

Åpningstider: 08.00-15.00 hverdager, kveld, natt og helg heimevakt,

Arbeidstida di som student vil vere frå 8-1430. Dette utgjer 6t/dag og totalt 30 pr veke. Lunch reknast ikkje som arbeidstid. Denne eter vi mellom 11-12 på vaktrommet når mogelegheiten byr seg. Der er du velkomen til å vere.  Sjukehuset har og ei flott kantine med salatbar og varmretter (60,-) kvar dag.

Studentansvarlig: Bjørn Arild Fjeldsbø, tlf 53651140

Din studentvegleiar i Odda heiter som regel: Elisabeth Nordli. Kontakt på e-post: Elisabeth.Nordli@helse-fonna.no

eller telefon: 53651140 om du lurer på noko innan du kjem hit.

Elles har avdelinga følgjande telefonnummer:

ekspedisjon:       53651130
Vaktrom:            53651140
Telefaks:             53651179
Sjukehuset sitt sentralbord:       05253
Spørsmål om studenthyblar, hybelansvarleg: Karen Margrethe Leirstein Hansen, tlf Tlf  53651212

Kven er vi?

På radiologisk eining er vi fem radiografar og to sekretærar med ulike stilingsbrøkar. Eininga har normal opningstid mellom klokka 8-15 på kvardagar. Kveld, natt og helg har radiografane heimevakt. Vi har radiolog frå Haugesund sjukehus tilstades 1-2 dagar annankvar veke. Alle bilete vert tolka fortløpande via teleradiologitenester frå Haugesund.

Kva gjør vi?

Vi gjer til dømes undersøkingar som ultralyd med og utan kontrast, skjelett,  mage-tarm og andre kontrastundersøkingar/ intervensjoner etter trong, alle typar CT etc. Det varierer frå veke til veke kva for og kor mange undersøkingar det er av kvar sort. Nokon undersøkingar kan det gå lang tid mellom kvar gong. Vi gjer ca 9.000 undersøkingar i året.

Dei vanlegaste undersøkingane ved avdelinga:
• Skjelett
• Ultralyd
• Mage-tarm og andre kontrastundersøkingar/ intervensjoner
• Alle typar CT
• Innlegging av dren, tapping  etc

Avdelinga har disse rommane:
• LAB A: Siemens Aristox FX plus frå september 2006. Den er heildigitalisert, og nyttast til alle vanlege undersøkingar og  som akutt- / skaderom. Konvensjonell labb
• LAB B: General Electric Prestige VH», fjernstyrt gjennomlysning, Veggbucky, takstativ, DRS/DSI. Utstyret er frå 2000

  • CT: GE VCT Lightspeed 64-slice. Installert desember 2010.

• Ultralyd, Phililips 2017
• Mobilt digitalt røntgenapparat frå Carestream med trålaus bildeplate frå oktober 2013
• Kontor/arkiv: RIS-system frå Simens, DIPS Journalsystem
• PACS: Sectra Pacs og ris system felles med heile Helse Vest, Syngo Workflow og Syngo Plaza oppdatert i 2013
• Eininga er i same nettverk som Haugesund og Stord Sjukehus, og alle våre bileter  er tilgjengelege der for legar og radiologer og teleradiologi til HUS og SUS.

 

Pasienten
De fleste pasienter er polikliniske og er under utredning /behandling for alvorlige sykdomstilstander. Alt vårt arbeid omfatter tett pasientkontakt. Dette krever mye av oss ansatte da våre pasienter er i en sårbar situasjon. Vi skal opptre korrekt og profesjonelt, vise empati, sympati og kunnskap slik at våre pasienter føler seg godt ivaretatt.

Før praksis
Kva forventar vi at du har førebudd deg på?
• Pensum
• Repetert forelesning om Konvensjonelle prosedyrer og CT og strålebruk på IL
• Gjennomført obligatoriske e-læringskurs for Helse Vest, Læringsportalen.no
• Gjennomført e-læringskurs for sikker kontrastmiddelhåndtering, Helse-Bergen, Læringsportalen.no
• Forberedte deg på innleggelse av PVK, PPS

I praksis
Kva forvenar vi av deg som student?

Odda Sjukehus er eit lite sjukehus, der personalet har fleire andre oppgåver enn det som er vanleg ved større sjukehus. Sjølv om du er i t.d. CT praksis hos oss, forventar vi at du er med og jobber i resten av eininga når det ikkje er CT-undersøkingar.  Heng deg med på dei spanande undersøkingane som kjem. Her i Odda får du god tid på deg til å lære dei skikkeleg. Vi har heller ingen radiolog som sjekker bildet etter at vi har teke dei, så ein blir veldig sjølvstendig av å jobbe her. Arbeidstida di som student vil vere frå 8-1430. Dette utgjer 6t/dag og totalt 30 pr veke. Lunch reknast ikkje som arbeidstid. Denne eter vi mellom 11-12 på vaktrommet når mogelegheiten byr seg. Der er du velkomen til å vere.
• Levere statusrapport og vurderingsskjema til veileder første praksisdag.
• Være forberedt til praksis
• Vise initiativ og positivitet
• Være lærevillig og veiledbar
• Ha respekt for oss og våre pasienter
• Moderat privat mobil og nettbruk

Linker

Veileder 5

CTisus

Youtube CTisus

Masteremne CT HIOA