Seksjon for Intervensjon og ultralyd, Radiologisk avdeling, HUS

Foto: Kari Fosse

Åpningstid: 07.30 til 16.00, bakvaktsordning
Studentansvarlig: Seksjonsleder Cathrine Tveit

Hvem er vi?

Avdelingen består av radiografer, intervensjonsradiologer, nevrointervensjonsradiolog og hjelpepleiere. Vi er ca 35 ansatte. Vi er lokalisert i Radiologisk Avdeling, 1 etasje i sentralblokken, og har også tilknytning til Hybridstuen på Dag/Thorax-kirurgisk avdeling (TKS) i 2 etasje.

 

Hva gjør vi?

Intervensjon er et begrep brukt om ulike behandlinger i menneskekroppen. Det de har til felles er at operatøren ikke kan se operasjonsfeltet direkte. Ultralyd eller røntgen blir brukt som veiledning. Det er en skånsom, kateterbasert metode. Tilgangen til det aktuelle området nås med et tynt kateter/nål gjennom huden.

Denne metoden blir brukt til blant annet å stoppe blødninger (ved coiling og stentgraftinnlegging), å åpne opp blodforsyning til hjernen ved slag, og åpne tette årer, til for eksempel underekstremiteter. Vi gjør også inngrep som abscessdrenasjer, biopsi, og innlegging av dren for avlastning av nyre- og gallesystemet.

De mest vanlige intervensjonsundersøkelser er:

 • Embolisering av abdominale blødninger – tette igjen kar som blør
 • Pyelostomiinnleggelse/bytte – innleggelse/skifte av dren i nyre
 • Drenasje av Abcesser – tømme væskelokulament
 • Medikamentell behandling av blodpropp, både arterielt og venøst (Trombolyse)
 • Radiofrekvens ablasjon av metastaser i lever (RFA)

 

Avdelingen har disse rommene:

 • Lab 10
 • Lab 11
 • Ultralyd
 • Hybridstuen

 

Pasienten

Avdelingen tar i mot pasienter fra hele regionen. Største delen av arbeidet er planlagte prosedyrer, men vi har også en del øyeblikkelig hjelp-pasienter.

Alt vårt arbeid omfatter tett pasientkontakt, og prosedyrer som stiller strenge krav til utstyr, og hygiene. Dette krever mye av oss ansatte. Vi har flere komplekse arbeidsoppgaver knyttet til prosedyrene, samtidig som pasienten skal ivaretas på best mulig måte.

De fleste pasienter får ikke premedisinering på post. Dette innebærer at radiograf, i samarbeid med radiolog, må administrere både smertestillende og beroligende medisin ved behov. Dette krever kunnskap om medikament, og overvåking av pasient.

Ved veldig smertefulle inngrep, og langvarige prosedyrer, er anestesipersonell til stedet. De overvåker pasienten, og gir sedasjon/smertestillende etter behov.

 

Før praksis

Hva forventer vi at du har forberedt deg på?

 • Pensum
 • Repetert forelesning om intervensjon, medikamentlære, strålevern, og apparatlære
 • Gått igjennom prinsippene for steril oppdekking
 • Pasientkommunikasjon
 • Gjennomført obligatoriske e-læringskurs for Helse Bergen, Læringsportalen.no
 • Gjennomført e-læringskurs for sikker kontrastmiddelhåndtering, Helse-Bergen, Læringsportalen.no

 

Hva forventer vi av deg som student?

I praksis

 • At du leverer statusrapport og vurderingsskjema til veileder, første praksisdag.
 • At du er forberedt til praksis
 • At du er positiv og viser initiativ
 • At du tar i mot veiledning, og er interessert i å lære
 • At du har respekt for oss og våre pasienter
 • At du er moderat med privat mobil- og nettbruk

 

Linker:

Enovascular interventions