Unilabs Røntgen Institutt Bergen

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Unilabs Røntgen Institutt

Inngangspartiet vårt fra Olav Kyrresgate.

Adressen: Småstrandgaten 3 (Xhibiton-senteret, ikke bruk hovedinngangen)
Inngang fra Olav Kyrres gate/Rådhusgaten (ved Solbrød)

Unilabs Røntgen Lagunen: Laguneveien 9, 5239 Rådal

 

Åpningstid: 08.00-22.00 hverdager, lørdag og søndag 08:00-15:30
Studentansvarlig: Radiograf  Thomas Korsnes  Telefon: 55577806 /Mobil: 411 79 773

Telefon CT: 55577813, MR: 55577815/16, RTG: 55577814,

Telefon MR lagunen: 55577805 , RTG Lagunen: 55577804

Hvem er vi?

Avdelingen består av: Radiografer, radiologer og medisinske sekretærer. Totalt er vi ca 20 ansatte. Vi håper vi kan vise dere et spennende institutt satt sammen av hyggelige og faglig kompetente medarbeidere.

Hva gjør vi?

Unilabs Røntgen Bergen utfører undersøkelser innen MR, CT, røntgen og ultralyd.

De vanligste undersøkelsene ved avdelingen/modaliteten:

MR:

 • Caput/tinningbein
 • Nevrologiske undersøkelser
 • Columna
 • Ekstremiteter
 • Bekken/hofter
 • Angiografiundersøkelser
 • Malignitetsutredninger
 • Lipom

CT:

 • Thorax
 • Abdomen/bekken
 • Urinveier/urografi
 • Colon
 • Bihuler

RØNTGEN:

 • Thorax
 • Artrose/artrittutredning
 • Revmatikere
 • Columna
 • Over og underekstremiteter
 • Fracturutredning

Avdelingen har disse rommene:

Pasienten

De fleste pasienter er polikliniske og er under utredning /behandling av ulike grad av sykdomstilstander. Alt vårt arbeid omfatter tett pasientkontakt i et effektivt arbeidsmiljø. Dette krever mye av oss ansatte da våre pasienter skal føle seg sett og tatt på alvor den tiden de er hos oss. Vi skal opptre korrekt og profesjonelt, vise empati, sympati og kunnskap slik at våre pasienter føler seg godt ivaretatt.

Hva forventer vi at du har forberedt deg på?

Før praksis

 • Pasienten
 • Pensum for den modaliteten du har fått tildelt.
 • MR-sikkerhet
 • Strålevern
 • Forberedt deg på innleggelse av veneflon
 • Forståelse for bruk av intravenøs kontrast både på MR og CT
 • Kunnskap om kontrastmiddelhåndtering og sikkerhet
 • Brede kunnskaper om anatomi i konvensjonell rtg, CT og MR
 • Bred kunnskap om kunnskaps læringsutbyttene i aktuell modalitet.
 • Sett gjennom aktuelle linker presentert på siden og brukt aktuelle linker i forberedelse til praksis.

Unilabs ønsker seg medarbeidere og studenter som bidrar til en kultur i henhold til vår MMM og CBB:
– Mission: To be at the heart and start of all effective diagnostic treatment
decisions
– Motto: We give you answers that help give care
– Mantra: CARE BIG

 • Og våre Culture Building Behaviors:
 • – Walk in Your Customers Shoes
  – Bring Out The Best In Each Other
  – Try New Stuff
  – Make a Difference

 

I praksis

Hva forventer vi av deg som student?

 • Levere statusrapport og vurderingsskjema til veileder første praksisdag.
 • Være forberedt til praksis
 • Vise initiativ og positivitet
 • Være lærevillig og veiledbar
 • Ha respekt for oss og våre pasienter
 • Moderat privat mobil og nettbruk
 • Kunne gjennomføre minst 5 undersøkelser selvstendig på modalitet.

Linker:

Unilabs Røntgen Institutt

MRI Saftey Home

CTIsus.com

https://blogg.hioa.no/victdel4/courses/ct-teknologi/

https://www.youtube.com/user/ctisus
http://www.nrpa.no/filer/2e5ac2ed79.pdf

UIB, nettforelesninger radiologi

Strålevern lovdata kapittel 3

Radiologymasterclass