Unilabs Røntgen Sandnes

Unilabs Røntgen Sandnes

 

Åpningstid: 08.00-15.30 mandag og fredag, 08.00-22.00 tirsdag, onsdag og torsdag (kommer an på ventetidene), noen lørdager fra 08-15.30.

Studentansvarlig: Kamilla Åsen og Veslemøy Hetland

Hvem er vi?

Avdelingen består av disse yrkesgruppene som er fast ansatt: 7 radiografer, 1 radiolog og 3 merkantilt personell.

 

Hva gjør vi?

Hos oss utføres konvensjonell røntgen, CT, MR og Ultralyd undersøkelser.

  

De vanligste undersøkelsene ved avdelingen/modaliteten:

På MR kjøres det mest av nevro og ortopedi. De vanligste undersøkelsene på CT er thorax, abdomen og bekken og nyre og urinveier. På RTG har vi en del reumautredning og ellers de vanlige undersøkelsene folk kommer til rtg for. UL blir utført av radiolog.

 

Avdelingen har disse rommene:

MR 2, MR 3, RTG, UL, CT og ett venterom.

 

Pasienten

Alle pasientene vi har er polikliniske. Alle må ha henvisning fra enten lege, tannlege kiropraktor eller manuellterapeut for å få tatt bilder hos oss. Vi har avtale med Helse Vest og tar dermed en del av pasienter som i utgangspunktet er blitt henvist til sykehuset i Stavanger. Siden vi har den avtalen kan vi tilby pasientene offentlig finansierte undersøkelser, der de betaler egenandelen selv. Så å si alle pasientene vi har går for egen maskin. I møte med pasienten er det viktig at vi opptrer profesjonelt og imøtekommende, slik at de føler seg godt ivaretatt hos oss. Vi er veldig opptatt av god pasienthåndtering.

 

Før praksis

Hva forventer vi at du har forberedt deg på?

 • Pensum som kan knyttes til praksisen
 • Repetere aktuelle forelesninger for praksisen
 • Kontraindikasjoner MR
 • Bruk av kontrastmidler og evt. kontrastreaksjoner.
 • Strålevern
 • Innleggelse av veneflon

Unilabs ønsker seg medarbeidere og studenter som bidrar til en kultur i henhold til vår MMM og CBB:
– Mission: To be at the heart and start of all effective diagnostic treatment
decisions
– Motto: We give you answers that help give care
– Mantra: CARE BIG

Og våre Culture Building Behaviors:

– Walk in Your Customers Shoes
– Bring Out The Best In Each Other
– Try New Stuff
– Make a Difference

I praksis

 • Levere statusrapport og vurderingsskjema til veileder første praksisdag
 • Være forberedt til praksis
 • Vise initiativ og positivitet
 • Være lærevillig og ta i mot veiledning
 • Bidra med kunnskap dere måtte sitte inne med
 • Ha respekt for oss og våre pasienter
 • God pasienthåndtering, være serviceinnstilt
 • Moderat privat mobil og nettbruk

Linker