Samarbeidslæring- Peer learning

”In peer learning, students learn with and from each other, normally within the same class or coholt. Interactions with peers can result in the developement of cognitive or intellectual skills or to an increase in knowledge and understanding. The peer group is widely regarded as an important influence on individuals.” (Falchikov, 2001:3)

Samarbeidslæring i radiografipraksis

I radiografi praksis betyr dette at to studenter er sammen på et laboratorium
Studentene har en veileder
Studentene samarbeider om å forberede seg til undersøkelsen de skal utføre.
Studentene avklarer hvilken rolle de skal ha under undersøkelsen
Skal de være den som utfører undersøkelsen eller hjelper/observatør.
Setter av tid til å gi hverandre tilbakemeldinger
Skriver individuell log

Veileder
Veileder studentene sammen
Avklarer med studenten hvem som er den aktive studenten og hvem som har hjelper/observatør funksjon i undersøkelsen
Har begge studentene med under vurdering/refleksjon rundt hvordan undersøkelsen gikk
Har innsyn i studentenes log
Sluttevaluering utføres med en student og kontaktlærer

Kontaktlærer
Møter med studentene første dag for å planlegge oppfølging fra utdanningens side
Ukentlig oppfølging av studentene om ønskelig med veileder.
Oppfølging av studentenes log
Leder vurderingssamtalen
Har det formelle ansvaret ved konflikter og /eller problemer.