Skriftlig Arbeidskrav i praksis

Hver praksisperiode har ulike arbeidskrav knyttet til praksisperioden. Arbeidskrav vil bli presentert for studentene i forkant av hver praksisperiode. Det vil varierer om det er en muntlig presentasjon eller en skriftlig innlevering. For mer informasjon om de ulike arbeidskrav i de ulike praksisperiodene se aktuell emneoversikt her. Praksisemnene er benevnt som BRP.

BRP101

BRP201 (somatisk praksis)

BRP202

BRP203

BRP301

BRP302