Det første møtet mellom student og veileder

Veileder møter student første dag (møtevarighet ca 10-15 minutter, er det mulig å finne et rolig sted å ha møtet?)

Felles retningslinjer: forventer at studentene kommer presis, hvor skal de ringe dersom de blir forsinket eller syk, taushetsplikt (også i kantina og på bussen).

Veileder:

-Presentasjon

-Vise aktuell modalitet evt hele avdelingen

-Arbeidstid /turnus avklares om ikke dette er presentert studenten før.

-Vise/forklare ØH rutiner på modaliteten (stans og brannalarm)

-Tar imot og leser statusrapport og vurderingsskjema.

Forventningsavklaring:

-Hva forventer jeg av deg som student: Tar ansvar for læringsutbytteoppnåelse, punktlighet, interesse og initiativ, hygiene og orden, deltar i hele arbeidsdagen.

-Hva kan du forvente av meg: Interesse og initiativ til å veilede studenten for å nå sine læringsutbytter. Gir beskjed dersom jeg avspaserer eller av andre grunner ikke vil være tilstede (evt finner en erstatter som du kan ha som kontaktperson når jeg er vekke).

Student:

-Presentasjon

-Leverer statusrapport og vurderingsskjema

-En kort muntlig presentasjon av tidligere erfaringer.

-Kort gjennomgang av vurderingsskjema med særlig fokus på læringsutbytter. Studenten har i forkant av praksis forberedt seg godt på læringsutbyttene til aktuell modalitet og skal ha hatt mulighet til å spørre kontaktlærer dersom det er noe studenten ikke forstår.

-Forventninger til hva studenten vil lære.

Forventningsavklaring:

-Hva kan du forvente av meg som student (for eksempel: Jeg er litt sjenert og trenger litt tid før jeg blir trygg, jeg liker å bli utfordret ved at…). Hva kan jeg av læringsutbyttene.

-Hva forventer jeg av deg som veileder: At du viser interesse og initiativ til å veilede meg, at du setter deg inn i læringsutbyttene du skal veilede etter, hvordan liker jeg å bli veiledet, jeg liker å bli utfordret ved å…

Sammen:

-Planlegge oppfølging; Når skal vi ha midtvurdering og sluttvurdering, er det mulig å bruke 10 minutter på slutten av praksisdagen på å oppsummere/reflekter over hvordan dagen har gått?