Læringsportalen og IT tilganger

Læringsportalen
Alle studenter som skal i praksis ved Helse Vest  skal gjennomføre e-læringskurs i Informasjonssikkerhet,  DIPS – datasystem i Helse Bergen,  Brannvern og Smittevern og håndhygiene før de starter praksis. Her finner du E-læringskurs for studenter (Helse Bergen nettsider) og annen relevant informasjon  fra Helse Bergen. Koblingen vil du også finne på HVL sine nettsider her.
E-læringskursene gir studentene nett- og lesertilgang til informasjonssystemene DIPS og RIS/PACS ved Helse-Bergen.

Når dere er i praksis på radiologiske avdelinger vil dere være avhengig av tilgang til avdelingenes RIS og PACS. Praksiskontoret vil sende melding til IT avdelingene på det sykehuset dere skal være og de vil gi dere brukernavn og passord. Det forventes at du første praksis dag logger deg på med brukernavn og passord fått fra praksiskontoret på din student mail.

isite-pacs1