Logg – BRP201(somatisk praksis)

Skriving av logg gjøres for at studenten kan reflektere over sine egne daglige opplevelser, tanker og erfaringer. Studenten bør skrive ned: Hva har jeg gjort og hva har jeg lært/erfart i dag! Studenten forholder seg til de oppsatte læringsutbyttebeskrivelsene. Veileder og kontaktlærer skal ha innsyn i loggen og anvende den aktivt i veiledningssituasjoner.
Ansvarsfordeling:
Student:  Benytte ca. 15 min ved slutten av hver arbeidsdag til å skrive logg.
Veileder:  Være aktiv i forhold til å følge opp og være orientert med studenten sin logg.
Kontaktlærer:  Følge opp at loggen blir trukket inn i halvtid- og heltidssamtalen.