Praktisk informasjon

Praksisstudiene skal hovedsakelig omfatte aktivt pasientrettet arbeid. Studentene skal veiledes av radiograf/stråleterapeut/sykepleier i radiologisk/stråleterapi og somatisk praksis.

Studenter skal ha 30 timers uke, 6 timers arbeidsdag (eksklusiv lunch). Der det er praktisk ønskelig fra avdelingens side, kan studentene følge full arbeidsdag og eventuelt aften, natt og helgevakter. Tid utover 30 timer avspaseres fortløpende, slik at den ikke samles til slutten av praksisperioden.

VIKTIG!
I forbindelse med Covid-19 har BRP201 og BRP101 samt BRP301  36 timers uke. Videre skal studenter følge veileders turnus på grunn av stort press på ansatte ved Helse Bergen. Det inkluderer aften, natt og helge-vakter!

Det er ikke mulig for studenter å innarbeide tid ved å forlenge arbeidsdagene utover en arbeidsdags lengde. Studentene må regne med å bo borte i forbindelse med praksisstudier. Informasjon om dekking av utgifter i praksis finner du her

Informasjon om særplass, rettigheter og plikter, arbeidstøy og datatilganger finner du her.

Studentene har vært gjennom praktiske øvelser i innleggelser av perifere venekanyler før de går ut i praksis. Studentene skal ikke sette kontrastmidler intravenøst. Det understrekes imidlertid at all administrering av medikamenter som utføres av studenten, alltid skal skje både under veiledning og tilsyn av radiograf / sykepleier. Dette følger av prinsippet i forvaltningsretten om delegering.

Studentene møter i uniform og passende fottøy. Langt hår skal være oppsatt i hestehale eller lignende. Bruk av smykker, piercing er ikke tillatt.

Møter studenten påvirket av rusmiddel skal studenten umiddelbart bli sendt hjem og melding gis til kontaktlærer eller utdanningsleder, jamfør Forskrift om pliktmessig avhold for helsepersonell, § 1.Tidsrom for pliktmessig avhold. «Helsepersonell skal ikke innta eller være påvirket av alkohol eller andre rusmidler i arbeidstiden, jf. helsepersonelloven § 8 første ledd. Helsepersonell skal ikke innta alkohol eller andre rusmidler i et tidsrom av 8 (åtte) timer før arbeidstiden begynner.»  Denne forskriften gjelder også studenter som er i praksis.

Studenten møter kl 09.00 første praksisdag dersom ikke annen avtale foreligger.