Statusrapport

Statusrapporten skal skrives i forkant av praksis. Hensikten med statusrapporten er at den skal gi veileder og kontaktlærer et godt utgangspunkt og avklaring for videre oppfølging og veiledning av studenten. Studenten blir forberedt ved å bli bevisst på sitt nåværende ståsted og den progresjon som har foregått hittil i studiet.

Statusrapporten skal innholde:

  • Relevant utdanning før radiografutdanningen samt kort oppsummering av faggjennomgangen til nå i radiografutdanningen.
  • Tidligere arbeidserfaring.
  • Hva kan jeg om denne seksjonen / modaliteten, hvilke pasienter forventer jeg å møte i denne praksisperioden, gjennomført obligatoriske kurs, lest hjemmesiden og satt meg inn i hva som forventes av meg i praksis, hva som forventes at jeg har satt meg inn i før praksis, har jeg nødvendige IT tilganger
  • Erfaringer fra tidligere praksis.
  • Hva jeg ønsker å fokusere spesielt på i denne praksisperioden, hva tror jeg vil være utfordringer i denne praksisen
  • Fritidsaktiviteter / verv som har betydning for din utvikling i radiografstudiet.

 

200818 Mal-statusrapport (8)


Ansvarsfordeling
:

Student: Avlevere oppdatert statusrapport innen tidsfrist (ca. 1-2 maskinskrevet side) til kontaktlærer før hvert nytt praksisområde. Levere statusrapport til veileder første dag i praksis.

Kontaktlærer: Gjennomføre en samtale med studenten før praksisstart, godkjenne og signere statusrapporten.

Veileder: Avsette tid til å motta studenten første dag samt lese statusrapporten.