Vurderingssamtaler

Følg retningslinjer for Covid-19!

Formelt kreves vurdering av studenten i praksis. Utdanningen er ansvarlig for og godkjenner studentenes skikkethet til yrket i samråd med veileder. Utdanningen har utarbeidet egne vurderingsskjemaer som er utgangspunkt for all vurdering av studenten. Vurdering foregår ved slutten av hvert praksisområde. Det skal gjennomføres en halvtidsevaluering mellom student, veileder og kontaktlærer for å avklare studentens måloppnåelse og om studenten står i fare for og ikke få godkjent praksisperioden.

Ansvarsfordeling:
Student:  Skal være skriftlig forberedt i forhold til:
• Grad av oppnådd læringsutbytte
• Hva bør/må jeg vektlegge siste del av praksisperiode?
• Hva må jeg arbeide spesielt med i senere praksisperioder?
Veileder:  Skal være skriftlig forberedt i forhold til:
• Grad av oppnådd læringsutbytte
• Hva studentene bør legge vekt på i siste del av perioden
• Hva studenten bør legge vekt på ved senere praksisperioder
• Hvorvidt studenten er skikket til radiografyrket
Kontaktlærer:  Skal sørge for en konstruktiv vurderingssamtale
• Lede vurderingssamtalen
• Muntlig oppsummere hva studenten bør vektlegge ved senere praksisperioder
• Har det formelle ansvar ved konflikter og/eller problemer

 

Viser også til HVL sine retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved Avdeling for helse- og sosialfag