Yrkesetiske rettningslinjer

Radiografiens fundament er omsorgsfull og kunnskapsbasert anvendelse av høyteknologisk apparatur til pasientens beste. Radiografi skal utøves på bakgrunn av fagkunnskap, lov og etikk. Viser til yrkesetiske retningslinjene

Norsk radiograf forbund
Norsk radiograf forbund