Vurderingsskjemaer

Her vil dere finne vurderingsskjema for alle modalitetene. Skjemaene har fire deler,og  alle deler må være utfylt. Del 1 er midtvurdering og fylles ut av veileder på bakgrunn av oppnådde læringsutbytter på modaliteten. Del 2 er sluttvurdering og fylles ut av veileder på bakgrunn av oppnådde læringsutbytter på modaliteten Del 3 er en egenvurdering og fylles ut av studenten og er studentens vurdering av de samme læringsutbyttene. Del 4 er en skikkethetsvurdering og fylles ut av veileder. Skjemaene fylles ut individuelt og gjennomgås på vurderingssamtalen. Studenten skal ha med seg vurderingsskjemaet med signatur fra veileder og student på forside og levere skjemaet på Wiseflow innen en uke etter praksisslutt.

Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved Avdeling for helse- og sosialfag HVL, Bergen

Første studieår BRP101:

Konvensjonell

CT

Andre og tredje studieår BRP201-302:

Mammografi

Nuklermedisin.docx

CT

Konvensjonell rontgen.docx

MR.docx

Angio og Intervensjon

Straleterapi

Somatisk

ultralyd

Vurderingsskjema på engelsk:

Conventional

CT