Sjekklister for ledere – kommunikasjon

De aller fleste anser sin nærmeste leder for å være den viktigste kilden for relevant informasjon i arbeidshverdagen. Dette er et viktig ansvar for alle ledere.

Gode rutiner på internkommunikasjon fører til mer fornøyde og motiverte medarbeidere som føler at de blir involvert i det som skjer av relevans for deres arbeidshverdag.

Samtidig må det skapes forståelse for at ikke alle ansatte til enhver tid vil være tilfredse med alle avgjørelser som blir tatt, selv om de har engasjert seg i en prosess med tydelige synspunkter.

Her finner du sjekklister som kan hjelpe deg som leder litt på vei til å tenke gjennom ditt interne kommunikasjonsansvar i en travel arbeidshverdag.