Informasjon fra ledermøter

Er det saker fra ledermøter som må informeres om, videreformidles eller diskuteres i enheten jeg leder?
Informasjon til personalmøter


Informasjonsplikt